Jeesus paransi sairaita - miten se tapahtui?

Avatar
Viestit: 293
Liittynyt: 13.06.2018 13:45
ViestiLähetetty: 01.03.2019 16:36
Katsomme uudesta testamentista muutamia esimerkkejä parantumistapahtumista.
Huomaamme, että jollain tapahtumaan osallisista piti olla usko siihen, että Jeesus voi parantaa.
Sairaalla itsellään ei tarvinnut olla uskoa, hänen ei edes välttämättä tarvinnut olla paikalla, riitti, kun
parantumisen pyytäjällä oli usko siihen, että Jeesus kykenee parantamaan sairaan.
Jeesuksen käyttämä parantumistapa oli joko käsky tai kosketus.

***

Sairas on tässä itse paikalla.
PITAALI: SAIRAAN USKO - KOSKETUS JEESUKSELTA


Matteuksen evankeliumi:
8:1 Kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansan paljous.
8:2 Ja katso, tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi: "Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa."
8:3 Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: "Minä tahdon; puhdistu." Ja kohta hän puhdistui pitalistaan.

***

Tässä sairas on itse paikalla.
HALVAUS: SAIRAAN JA HÄNEN KANTAJIENSA USKO-KÄSKY JEESUKSELTA


Matteuksen evankeliumi:
9:2 Ja katso, hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: "Poikani, ole turvallisella mielellä; sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi."
9:3 Ja katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat mielessään: "Tämä pilkkaa Jumalaa."
9:4 Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi: "Miksi te ajattelette pahaa sydämessänne?
9:5 Sillä kumpi on helpompaa, sanoako: 'Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi', vai sanoa: 'Nouse ja käy'?
9:6 Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin" - hän sanoi halvatulle - "nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."
9:7 Ja hän nousi ja lähti kotiinsa.

***

Sairas ei ole tässä itse paikalla, vaan hänellä on lähetti.
HALVAUS: LÄHETIN USKO – KÄSKY JEESUKSELTA


Matteuksen evankeliumi:
8:5 Ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadanpäämies ja rukoili häntä
8:6 ja sanoi: "Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa."
8:7 Hän sanoi hänelle: "Minä tulen ja parannan hänet."
8:8 Mutta sadanpäämies vastasi ja sanoi: "Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle; vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee.

8:10 Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: "Totisesti minä sanon teille: en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa

8:13 Ja Jeesus sanoi sadanpäämiehelle: "Mene. Niinkuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon." Ja palvelija parani sillä hetkellä.

***

Kohde riivaajahenget on tässä paikalla, tämä ei ole sairaustapaus
RIIVAAJA: RIIVAAJAN USKO-ULOSAJAMINEN =KÄSKY JEESUKSELTA


Jopa riivaajat uskoivat siihen, mitä Jeesus voi tehdä.

Matteuksen evankeliumi:
8:29 Ja katso, he huusivat sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan Poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa?"
8:30 Ja etäällä heistä kävi suuri sikalauma laitumella.
8:31 Niin riivaajahenget pyysivät häntä sanoen: "Jos ajat meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan."
8:32 Ja hän sanoi niille: "Menkää." Silloin ne lähtivät heistä ja menivät sikoihin. Ja katso, koko lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui veteen.

***

Kuoleva tyttö ei ole tässä itse paikalla välittömästi, vaan myöhemmin.
TYTÖN KUOLEMA: ISÄN USKO-KOSKETUS JA KÄSKY JEESUKSELTA


Markuksen evankeliumi:
5:22 Niin tuli muuan synagoogan esimies, nimeltä Jairus, ja lankesi hänet nähdessään hänen jalkojensa juureen,
5:23 pyysi häntä hartaasti ja sanoi: "Pieni tyttäreni on kuolemaisillaan; tule ja pane kätesi hänen päällensä, että hän tulisi terveeksi ja jäisi eloon."
5:24 Niin hän lähti hänen kanssansa. Ja häntä seurasi suuri kansan paljous, ja he tunkeutuivat hänen ympärilleen.

5:35 Hänen vielä puhuessaan tultiin synagoogan esimiehen kotoa sanomaan: "Tyttäresi kuoli; miksi enää opettajaa vaivaat?"
5:36 Mutta Jeesus ei ottanut kuullakseen, mitä puhuttiin, vaan sanoi synagoogan esimiehelle: "Älä pelkää, usko ainoastaan."
5:37 Ja hän ei sallinut kenenkään muun seurata mukanansa kuin Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen, Jaakobin veljen.
5:38 Ja he tulivat synagoogan esimiehen taloon; ja hän näki hälisevän joukon ja ääneensä itkeviä ja vaikeroivia.
5:39 Ja käydessään sisään hän sanoi heille: "Mitä te hälisette ja itkette? Lapsi ei ole kuollut, vaan nukkuu."
5:40 Niin he nauroivat häntä. Mutta hän ajoi kaikki ulos ja otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja meni sisälle sinne, missä lapsi makasi.
5:41 Ja hän tarttui lapsen käteen ja sanoi hänelle: "Talita kuum!" Se on käännettynä: Tyttö, minä sanon sinulle, nouse.
5:42 Ja heti tyttö nousi ja käveli. Sillä hän oli kaksitoistavuotias. Ja he joutuivat suuren hämmästyksen valtaan.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 01.03.2019 19:35
Annora-täti

Sitten oli se kummallinen tapaus,
kun Jeesus ei oikeastaan tehnyt mitään.
Ei käskenyt eikä koskettanutkaan,
vaan sairas täti ikäänkuin yllätti Jeesuksen.

Tuo täti tuli salaa takaapäin
ja kosketti itse Jeesuksen viitan tupsua.

Ja silloin Jeesus huomasi,
että Hänestä lähti voima.
LainaaIlmoita tämä viesti
Avatar
Viestit: 293
Liittynyt: 13.06.2018 13:45
ViestiLähetetty: 01.03.2019 20:02
Matteus:
9:19 Niin Jeesus nousi ja seurasi häntä opetuslapsinensa.
9:20 Ja katso, nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua kaksitoista vuotta, tuli takaapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua.
9:21 Sillä hän sanoi itsekseen: "Jos vain saan koskettaa hänen vaippaansa, niin minä tulen terveeksi."
9:22 Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi: "Tyttäreni, ole turvallisella mielellä; sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi." Ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi.

Naisen usko oli tässä se ratkaiseva tekijä.
Usko on aina ensin, kuten tuossa aloituksen esimerkeissä.

Kertomus Lasaruksesta mielenkiintoinen ja edellisistä poikkeava kertomus.
Tässä ei kenelläkään elävällä ihmisellä ollut uskoa siihen, että Lasarus heräisi kuolleista, silti se tapahtui, kun Jeesus niin halusi. Uskoa ei väellä ollut Lasaruksen heräämiseen kuolleista, mutta usko Jumalaan oli niin tärkeä asia, että Jeesus teki tässä ihmeen sitä puuttuvaa uskoa synnyttääkseen.

Johannes:
11:14 Silloin Jeesus sanoi heille suoraan: "Lasarus on kuollut,
11:15 ja minä iloitsen teidän tähtenne siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte; mutta menkäämme hänen tykönsä."
11:16 Niin Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, sanoi toisille opetuslapsille: "Menkäämme mekin sinne, kuollaksemme hänen kanssansa."
11:17 Niin Jeesus tuli ja sai tietää, että hän jo neljä päivää oli ollut haudassa.
11:18 Ja Betania oli lähellä Jerusalemia, noin viidentoista vakomitan päässä.
11:19 Ja useita juutalaisia oli tullut Martan ja Marian luokse lohduttamaan heitä heidän veljensä kuolemasta.
11:20 Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan; mutta Maria istui kotona.
11:21 Ja Martta sanoi Jeesukselle: "Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut.
11:22 Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot."
11:23 Jeesus sanoi hänelle: "Sinun veljesi on nouseva ylös."
11:24 Martta sanoi hänelle: "Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa, viimeisenä päivänä."
11:25 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.
11:39 Jeesus sanoi: "Ottakaa kivi pois." Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle: "Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa neljättä päivää."
11:40 Jeesus sanoi hänelle: "Enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden?"
11:41 Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: "Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut.
11:42 Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut."
11:43 Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä: "Lasarus, tule ulos!"
11:44 Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille: "Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä."
11:45 Niin useat juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luokse ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen.

***

Nämä ovat rohkaisevaa luettavaa niille, jotka tänä päivänä tarvitsevat parantumista, mutta epäilevät mielessään, jotta parantaako Jeesus heidät. Voi puhua asiastaan vaikka uskonystävälle tai seurakunnan rukouspalvelijalle ja sitä kautta voi löytyä se tarvittava usko. Yleensä muuten kaverin puolesta on helpompi uskoa kuin oman ongelmansa ratkaisun edestä.

Tänä päivänä löytyy kahdenlaisia parantumistapahtumia. On niitä, joissa sairaan tai jonkun muun ihmisen usko tuo sen parantumisen esim. saarnaajan rukouksen kautta. Ja sitten on niitä, jotka ovat juuri tulleet uskoon ja kokevat parantumisen. Heillä itsellään ei ehkä siinä tilanteessa ole paljonkaan raamatuntuntemusta, mutta parantumisihme synnyttää uskoa parantuneelle itselleen ja tämän lähipiirille mahdollisesti myös.

Ihme evankelioi.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 01.03.2019 20:28
Jännää.
Kuollut tulee ulos haudasta,
vaikka on tiukasti käärittynä siteissä.

Mutta Annora-täti,
minä vielä mietin tuota sairasta tätiä.
Hän uskoi.
Mutta tekikö Jeesus mitään,
vai parantuiko nainen ihan omin päin?
LainaaIlmoita tämä viesti
Avatar
Viestit: 293
Liittynyt: 13.06.2018 13:45
ViestiLähetetty: 01.03.2019 21:10
καλαμος kirjoitti:Jännää.
Kuollut tulee ulos haudasta,
vaikka on tiukasti käärittynä siteissä.

Mutta Annora-täti,
minä vielä mietin tuota sairasta tätiä.
Hän uskoi.
Mutta tekikö Jeesus mitään,
vai parantuiko nainen ihan omin päin?


Naisella oli sataprosenttinen usko siihen, että Jeesus voi hänet parantaa, kun hän vain pääsee koskettamaan Jeesusta. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. (Hebr. 11:1), Muutkin ihmiset tönivät niin Jeesusta kuin myös toisiaan väkijoukossa, mutta naisella oli jotakin enemmän: usko. Tässä toteutuu yksi noista aloituksessa mainitsemistani toimintamalleista, nimittäin usko ja kosketus.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 01.03.2019 22:42
Usko ei kuitenkaan ole oma teko, vaan se tulee Jeesukselta, usko vain pitää ottaa vastaan, tämmöinen tarkennus vielä, jos jollekkin lukijalle on epäselvää.

:bible:
Johannes (6:29) kirjoitti:Jeesus vastasi ja sanoi heille:
"Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt".
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 02.03.2019 09:12
Siis Jumala oli jotenkin jo vaikuttanut,
ennenkuin naisella oli tuo järkähtämätön usko.

Ennen uskoa on jo jotakin - Jeesus, joka on Jumalan Sana.
Jeesus oli vaikuttanut naisessa uskon,
antamalla erityisen ilmoituksen hänen sisimpäänsä.

:bible:
Matteus (9:21) kirjoitti:Jos vain saan koskettaa hänen vaippaansa,
niin minä tulen terveeksi.


Ja nyt Jeesus väentungoksessa odotti vain sitä hetkeä,
jolloin tuo nainen koskettaa Häntä.
Ja sinä hetkenä Jeesus paransi tuon sairaan.

Mutta Jeesus tiesi,
että tämä asia tulee hoitaa loppuun saakka.
Siksi Hän teki siitä numeron.
Nainen astui esiin ja tunnusti kaiken.
Tämä tunnustus oli tärkeä paitsi naisen itsensä tähden
myös paikalla olleen Jairuksen tähden.

Tämä naisen parantuminen tapahtui keskellä
toista Jeesuksen parantamistekoa.

Synagogan esimies Jairus oli pyytänyt
Jeesusta tulemaan kotiinsa ja parantamaan tyttärensä.

Jeesus tiesi, että ennenkuin Hän ehtii sinne,
tytär on kuoleva.

Ja niin tarvittiin tähän väliin toinen tapaus.
Nainen, jonka sisimpään Jeesus oli saanut vaikuttaa valtavan suuren uskon.
Nainen ei tarvinnut muuta kuin saada salaa koskettaa viitan lievettä.

Mutta synagogan esimies taas vaati Jeesusta tulemaan kotiinsa
ja parantamaan tyttärensä.
Mutta sitten tulivat ikävät uutiset.

:bible:
Markus (5:35) kirjoitti:Tyttäresi kuoli;
miksi enää opettajaa vaivaat?Jos Jairus ei olisi saanut omin korvin kuulla,
mitä naiselle oli tapahtunut uskon kautta,
ei hän enkä olisi jaksanut uskoa.
Mutta nyt hän ymmärsi näkemänsä todistuksen tähden,
että Jeesukselle kaikki on mahdollista.

Synagogan esimiehenä Jairus myös ymmärsi,
mitä se tarkoitti, kun nainen oli koskettanut
Jeesuksen viitassa ollutta tupsua.

Siksikin oli tärkeää,
että nainen julkisesti kertoi kaiken, mitä oli tehnyt.

Eli minä ymmärrän niin,
että ei Jeesus sattumalta kulkenut siellä, missä kulki.
Hän oli tietoinen siitä, että tänään Isä haluaa
Poikansa tekevän kaksi parantumisihmettä
ja ne tuli toteuttaa juuri niinkuin ne toteutuivat
- siten kuin Markuksen evankeliumista näemme.
Nämä kaksi ihmettä oli näin sidottava toisiinsa.

Jeesus paransi sairaita - miten se tapahtui?

Jeesus paransi nämä kaksi eli
naisen ja synagogan esimiehen tyttären.
Ja sen oli tapahduttava tällä kertaa juuri tällaisessa vyyhdissä,
jossa toinen parantuminen
- vaikka ensin näyttää pilaavan ensimmäisen -
olikin ratkaisevan tärkeä ensimmäisen sairaan kohtalon kannalta.

Tarvittiin nainen, joka oli saanut Sanan sisimpäänsä
koskettaa Jeesuksen viitan tupsua,
Sanan, joka avasi Jairukselle kaiken siitä, mistä on kysymys.
LainaaIlmoita tämä viesti
Avatar
Viestit: 293
Liittynyt: 13.06.2018 13:45
ViestiLähetetty: 02.03.2019 10:24
Todella hyvin tulkittu kalamos tuo kahden parantumisen tapahtuma ja niiden mahdollinen asiayhteys.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 20.03.2019 10:12
Annora-täti

Minä tunnen valtavan määrän sairaita uskovia?
:think: :sad: :cry:
LainaaIlmoita tämä viesti
Avatar
Viestit: 293
Liittynyt: 13.06.2018 13:45
ViestiLähetetty: 20.03.2019 14:57
καλαμος kirjoitti:Annora-täti

Minä tunnen valtavan määrän sairaita uskovia?
:think: :sad: :cry:


Näinhän se on - sairautta on sekä uskovilla että ei-uskovilla.
Tärkeintä on kuitenkin se, että emme syyllistä sairauden vuoksi ketään,
emme itseämme emmekä lähimmäistämme.

Sairauden syitä on monenlaisia, kuten kaikki tiedämme.

Toki ymmärrän, että on olemassa myös sellaista sairautta, mikä on huonojen
elintapojen seurausta.
On myös sairauksia, joihin emme itse edes voi vaikuttaa, olemme sukupolvien
jatkumo itse kukin - saamme geenimme edeltäviltä sukupolvilta. Esim. syöpätyyppejä
on, jotka selkeästi periytyvät tai likinäköisyys lapsesta asti on perinnöllistä.
Onko geeniperäinen sairaus sitten tällainen sukukirous - en tiedä vastausta.
Mutta lohtua on olemassa: sukukirous voidaan aina murtaa. Jumala on suurempi.

5. Mooseksen kirja vrt. 1. käsky "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia.
5:8 Älä tee itsellesi jumalankuvaa, älä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.
5:9 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;
5:10 mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

Parantumisiakin tapahtuu, myös sellaisia, joille lääkärit eivät löydä lääketieteestä selitystä.
Jostain kumman syystä korkeamman elintason maissa nämä ihmeparantumiset ovat harvinaisempia kuin siellä, missä lääketiede ei ole kaikkien ulottuvilla. Pidän myös ihmisen vuosia, vuosia kestäneen tutkimustyön tuloksia lääketieteessä Jumalan antamana viisautena, lääketiede on Jumalan lahja. Sitä voisi kutsua myös lähimmäisen rakastamiseksi, jos voi ammatillisella osaamisellaan parantaa jonkun.

Miksi kaikki halukkaat eivät parane lääketieteen tai rukouksen keinoin - siihenkään minulla ei ole vastausta.
LainaaIlmoita tämä viesti
Seuraava

Paluu Pyhäkoulu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa