Seitsemän pasuunaa

ViestiLähetetty: 01.02.2017 14:17
Valmistautuminen puhaltamaan pasuunoihin

Ja minä näin ne seitsemän enkeliä,
jotka seisoivat Jumalan edessä,
ja heille annettiin seitsemän pasunaa.

Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen
pitäen kultaista suitsutusastiaa,
ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita
pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille,
joka oli valtaistuimen edessä.
Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa
enkelin kädestä Jumalan eteen.
Ja enkeli otti suitsutusastian
ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle;
silloin syntyi ukkosenjylinää ja ääniä ja salamoita ja maanjäristystä.

Ja ne seitsemän enkeliä,
joilla oli ne seitsemän pasunaa,
hankkiutuivat puhaltamaan pasunoihin.


Ensimmäinen pasuuna

Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan;
niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle;
ja kolmas osa maata paloi,
ja kolmas osa puita paloi,
ja kaikki vihanta ruoho paloi.


Toinen pasuuna

Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan;
niin heitettiin mereen ikäänkuin suuri, tulena palava vuori;
ja kolmas osa merta muuttui vereksi,
ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli,
ja kolmas osa laivoista hukkui.


Kolmas pasuuna

Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan;
niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tulisoihtu,
ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin.
Ja tähden nimi oli Koiruoho.
Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi,
ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt.


Neljäs pasuuna

Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan;
niin kolmas osa auringosta
ja kolmas osa kuusta ja
kolmas osa tähdistä
lyötiin vitsauksella,
niin että kolmas osa niistä pimeni
ja päivä kolmannelta osaltaan oli valoton,
ja niin myös yö.


Kolme pasuunaa ja kolme voi-huutoa on vielä edessä

Ja minä näin, ja minä kuulin kotkan,
joka lensi keskitaivaalla, sanovan suurella äänellä:

Voi, voi, voi
maan päällä asuvaisia
niiden jäljellä olevain pasunain äänten tähden,
joihin kolmen enkelin vielä on määrä puhaltaa!
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 01.02.2017 14:23
Viides pasuuna ja ensimmäinen voi-huuto

Ja viides enkeli puhalsi pasunaan;
niin minä näin tähden,
taivaasta maan päälle pudonneen,
ja sille annettiin syvyyden kaivon avain;
ja se avasi syvyyden kaivon,
ja kaivosta nousi savu, niinkuin savu suuresta pätsistä,
ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman.

Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle,
ja niille annettiin valta, niinkuin maan skorpioneilla on valta;
ja niille sanottiin,
etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta,
vaan ainoastaan niitä ihmisiä,
joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan.

Ja niille annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta,
vaan ei tappaa heitä;
ja ne vaivasivat, niinkuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää.

Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä;
he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä.

Ja heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset,
ja niillä oli päässään ikäänkuin seppeleet, kullan näköiset,
ja niiden kasvot olivat ikäänkuin ihmisten kasvot;
ja niillä oli hiukset niinkuin naisten hiukset,
ja niiden hampaat olivat niinkuin leijonain hampaat.
Ja niillä oli haarniskat ikäänkuin rautahaarniskat,
ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten kiitäessä taisteluun.
Ja niillä oli pyrstöt niinkuin skorpioneilla ja pistimet,
ja pyrstöissänsä niillä oli voima vahingoittaa ihmisiä viisi kuukautta.

Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli,
jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollyon.

Ensimmäinen "voi!" on mennyt;
katso, tulee vielä kaksi "voi!"-huutoa tämän jälkeen.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 01.02.2017 17:56
Kuudes pasuuna ja toinen voi-huuto

Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan;
niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta, Jumalan edestä,
ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna:

  Päästä ne neljä enkeliä,
  jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella.
Silloin päästettiin ne neljä enkeliä,
jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen
olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä.

Ja ratsuväen joukkojen luku oli kaksikymmentä tuhatta kertaa kymmenen tuhatta;
minä kuulin niiden luvun.

Ja tämänkaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä:
ratsastajilla oli tulipunaiset ja tummansinervät ja tulikivenkeltaiset haarniskat;
ja hevosten päät olivat kuin leijonain päät,
ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi.
Näistä kolmesta vitsauksesta sai kolmas osa ihmisiä surmansa:
tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta.
Sillä hevosten voima oli niiden suussa ja niiden hännässä;
niiden hännät näet olivat käärmeitten kaltaiset,
ja niissä oli päät, joilla ne vahingoittavat.

Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla,
eivät tehneet parannusta kättensä teoista,
niin että olisivat lakanneet kumartamasta
riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia,
jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä.
He eivät tehneet parannusta
murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.


Kirjakäärön syöminen

Ja minä näin erään toisen, väkevän enkelin tulevan alas taivaasta;
hänen verhonaan oli pilvi, ja taivaankaari oli hänen päänsä päällä,
ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, ja hänen jalkansa niinkuin tulipatsaat,
ja hänellä oli kädessään avattu kirjanen.

Ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle
ja huusi suurella äänellä, niinkuin leijona ärjyy;
ja kun hän huusi, antoivat ne seitsemän ukkosenjylinää ääntensä puhua.

Ja kun ne seitsemän ukkosenjylinää olivat puhuneet, yritin minä kirjoittaa,
mutta minä kuulin äänen taivaasta sanovan:

  Pane sinetin taakse,
  mitä ne seitsemän ukkosenjylinää puhuivat, äläkä sitä kirjoita.

Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä,
kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa,
joka elää aina ja iankaikkisesti,
hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on,
ja maan ja mitä siinä on,
ja meren ja mitä siinä on,
ettei enää ole oleva aikaa,
vaan että niinä päivinä,
jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan,
Jumalan salaisuus käy täytäntöön
sen hyvän sanoman mukaan,
jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille.

Ja sen äänen, jonka minä olin kuullut taivaasta,
kuulin taas puhuvan minulle ja sanovan:

  Mene ja ota tuo avattu kirjakäärö,
  joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä.
Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin,
että hän antaisi minulle sen kirjasen.
Ja hän sanoi minulle:

  Ota ja syö se; se on karvasteleva vatsassasi,
  mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja.

Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen;
se oli minun suussani makea kuin hunaja;
mutta sen syötyäni minun vatsaani karvasteli.
Ja minulle sanottiin:

  Sinun tulee taas profetoida
  monista kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja kuninkaista.Jumalan temppelin mittaaminen ja kaksi säkkipukuista todistajaa

Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko
ja sanottiin:

  Nouse ja mittaa Jumalan temppeli
  ja alttari
  ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat.
  Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois,
  äläkä sitä mittaa,
  sillä se on annettu pakanakansoille;
  ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.
  Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina
  profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan.

Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampunjalkaa,
jotka seisovat maan Herran edessä.
Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa,
lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa;
ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa,
on hän saava surmansa sillä tavalla.
Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä,
ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla,
niin usein kuin tahtovat.

Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa,
on peto, se, joka nousee syvyydestä,
käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät.
Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla,
jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi
ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.

Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista
näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää,
eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan.

Ja ne, jotka maan päällä asuvat,
iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen;
sillä nämä kaksi profeettaa olivat vaivanneet niitä,
jotka maan päällä asuvat.

Ja niiden kolmen ja puolen päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki,
ja he nousivat jaloilleen,
ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät.

Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille:

  Nouskaa tänne!

Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät.
Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys,
ja kymmenes osa kaupunkia kukistui,
ja maanjäristyksessä sai surmansa seitsemäntuhatta henkeä,
ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnian.

Toinen "voi!" on mennyt;
katso, kolmas "voi!" tulee pian.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 02.02.2017 13:21
Seitsemäs pasuuna ja kolmas voi-huuto

Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan;
niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat:

  Maailman kuninkuus on tullut
  meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa,
  ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti.

Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta,
jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä,
lankesivat kasvoillensa
ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, sanoen:

  Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias,
  joka olet ja joka olit,
  siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen.
  Ja pakanakansat ovat vihastuneet,
  mutta sinun vihasi on tullut,
  ja tullut on aika tuomita kuolleet
  ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille
  ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille,
  ja turmella ne, jotka maan turmelevat.

Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni,
ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään,
ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita.


Kaksi merkkiä - Vaimo ja lohikäärme

Ja näkyi suuri merkki taivaassa:
vaimo, vaatetettu auringolla,
ja kuu hänen jalkojensa alla,
ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä.

Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan,
ja hänen oli vaikea synnyttää.

Ja näkyi toinen merkki taivaassa,
ja katso:
suuri, tulipunainen lohikäärme,
jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea,
ja sen päissä seitsemän kruunua;
ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä
ja heitti ne maan päälle.

Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä
nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi.
Ja hän synnytti poikalapsen,
joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla;
ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.

Ja vaimo pakeni erämaahan,
jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka,
että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää.


Taivaassa syttyy sota Mikaelin ja lohikäärmeen välillä

Ja syttyi sota taivaassa:
Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan;
ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat,
mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa.

Ja suuri lohikäärme,
se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan,
koko maanpiirin villitsijä,
heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.
Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan:

  Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta
  ja hänen Voideltunsa valta,
  sillä meidän veljiemme syyttäjä,
  joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.

  Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta
  ja todistuksensa sanan kautta,
  eivätkä ole henkeänsä rakastaneet,
  vaan olleet alttiit kuolemaan asti.
  Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte!
  Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa,
  koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!


Lohikäärme käy sotaan Vaimon jälkeläisiä vastaan

Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle,
ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt.
Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä
hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen,
jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa
poissa käärmeen näkyvistä.

Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niinkuin virran,
saattaakseen hänet virran vietäväksi.
Mutta maa auttoi vaimoa:
maa avasi suunsa ja nieli virran,
jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa.

Ja lohikäärme vihastui vaimoon
ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan,
jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.
Ja se asettui seisomaan meren hiekalle.


Merestä nousee peto

Ja minä näin pedon nousevan merestä;
sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä,
ja sarvissansa kymmenen kruunua,
ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.

Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen,
ja sen jalat ikäänkuin karhun,
ja sen kita niinkuin leijonan kita.
Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.

Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun,
mutta sen kuolinhaava parantui.
Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.

Ja he kumarsivat lohikäärmettä,
koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle,
ja kumarsivat petoa sanoen:

  Kuka on pedon vertainen,
  ja kuka voi sotia sitä vastaan?

Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita,
ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.
Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan,
pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa,
niitä, jotka taivaassa asuvat.

Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät,
ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.
Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä,
jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan,
hamasta maailman perustamisesta.

Jos kenellä on korva, hän kuulkoon.
Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu;
jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman.
Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko.


Maasta nousee peto

Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta,
ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet,
ja se puhui niinkuin lohikäärme.

Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden
ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa,
sitä, jonka kuolinhaava parani.

Ja se tekee suuria ihmeitä,
niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.
Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä,
joita sen sallittiin tehdä pedon nähden;
se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan,
jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.

Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki,
että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan,
että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.

Ja se saa kaikki,
pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat,
panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki:
pedon nimi tai sen nimen luku.

Tässä on viisaus.
Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun;
sillä se on ihmisen luku.
Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.


Karitsa ja 144000 sinetöityä Siionin vuorella

Ja minä näin, ja katso,
Karitsa seisoi Siionin vuorella,
ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta,
joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.

Ja minä kuulin äänen taivaasta
ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän,
ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikäänkuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan soittavat.

Ja he veisasivat uutta virttä
valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä;
eikä kukaan voinut oppia sitä virttä,
paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta.
Nämä ovat ne,
jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa;
sillä he ovat niinkuin neitsyet.
Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee.
Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle,
eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu;
he ovat tahrattomat.


Kolmen enkelin julistus

Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin,
jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille,
kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille.
Ja hän sanoi suurella äänellä:

  Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia,
  sillä hänen tuomionsa hetki on tullut,
  ja kumartakaa häntä,
  joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet.

Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi:

  Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon,
  joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat.

Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä:

Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,
niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä,
joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan,
ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman
pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.

Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti,
eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä,
heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat,
eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

Tässä on pyhien kärsivällisyys,
niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.

Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan:

  Kirjoita:
  Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes.
  Totisesti - sanoo Henki - he saavat levätä vaivoistansa,
  sillä heidän tekonsa seuraavat heitä.Valkoinen pilvi ja pilvellä istuva Ihmisen Pojan muotoinen

Ja minä näin, ja katso:
valkoinen pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen,
päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi.

Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli
huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle:

  Lähetä sirppisi ja leikkaa,
  sillä leikkuuaika on tullut,
  ja maan elo on kypsynyt.

Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle,
ja maa tuli leikatuksi.

Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli,
ja hänelläkin oli terävä sirppi.

Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan,
ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen:

  Lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta,
  sillä sen rypäleet ovat kypsyneet.

Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät
ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuurnaan.
Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella,
ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti,
tuhannen kuudensadan vakomitan päähän.

_____

Keskustele
Pasuunoihin puhaltaminen
Mitä tämän jälkeen on tapahtuva Ilmestyskirja Uusi Testamentti Raamattu

Jatka lukemista
Seitsemän vihan maljaa :arrow:
LainaaIlmoita tämä viesti

Paluu Pasuunoihin puhaltaminen

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa