Jumalan Valtakunta

ViestiLähetetty: 17.05.2015 14:56
Voidaksemme nähdä Jumalan Valtakunnan,
meidän täytyy syntyä uudesti/ylhäältä Hengestä.

:bible:
(Joh 3:5) Johannes kirjoitti:joka ei synny uudesti, ylhäältä,
se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa


Jumalan Valtakunta on jotakin meissä tässä ja nyt.

:bible:
(Room 14:17) Paavali kirjoitti:sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista,
vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.


Saamme sen, kun otamme sen vastaan kuin pieni lapsukainen.
Kun pienen lapsukaisen lailla tulemme Jeesuksen tykö.

:bible:
(Mark 10:15) Markus kirjoitti:Totisesti Minä sanon teille:
joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi,
se ei pääse sinne sisälle


Jumalan valtakunnan ohessa saamme kaiken muunkin,
mitä tässä ajassa tarvitsemme.

:bible:
(Matt 6:33) Matteus kirjoitti:etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen Vanhurskauttansa,
niin myös kaikki tämä teille annetaan


Kun Jumalan ainosyntyinen Poika,
joka oli Jumala Jumalan tykönä,
annettiin meille ihmislapsena,
niin tuo Valtakunta tuli meitä hyvin lähelle.
Jeesus lähetti opetuslapsensa kaksittain ja käski heidän sanoa:

:bible:
(Luuk 10:9) Luukas kirjoitti:Jumalan Valtakunta on tullut teitä lähelle


Johannes Kastaja saarnasi Israelin kansalle:

:bible:
(Joh 1:26,31) Johannes kirjoitti:teidän keskellänne seisoo Hän, jota te ette tunne ...
Mutta sitä varten, että Hän tulisi julki Israelille,
olen tullut vedessä kastamaan


Isä oli siis lähettänyt sanansaattajan raivaamaan tietä Pojallensa:

:bible:
(Mark 1:1-4) Markus kirjoitti:Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku.
Niin kuin on kirjoitettuna …

”Katso,
Minä lähetän sanansaattajani edelläsi, joka valmistaa tiesi.
Huutavan ääni erämaassa:
’Valmistakaa Herran tie, tehkää polkunsa suoriksi’”

niin Johannes tuli ja kastoi erämaassa
ja saarnasi kääntymyksen kastetta
syntien anteeksisaamiseksi.


Mutta sitten tienraivaajan tehtävä alkaa olla valmis.
Johanneksen opetuslapset olivat vähän ihmeissään.
Mutta Johannes Kastaja selvittää heille asian ja osansa:

:bible:
(Joh3:28) Johannes kirjoitti:Te olette itse todistajani, että sanoin:
’En ole Kristus, vaan minut on lähetetty edellensä.’


Huutavan äänen oli aika hiljalleen sammua.
Tie Herralle oli valmistettu. Kuningas oli astunut esiin.
Jumalan valtakunta oli tullut heidän luokseen.
Jotkut uskonnon huipulta tosin väittivät,
että kysymyksessä olikin Beelsebulin valtakunta.
Ja niin Jeesus selvittää:

:bible:
(Matt 12:28) Matteus kirjoitti:Mutta jos Minä Jumalan Hengen avulla ajan ulos riivaajia,
niin Jumalan valtakunta on ennättänyt luoksenne.


Mutta Jumalan valtakunta eteni kylä kylältä.
Riivaajat väistyivät sen tieltä. Sairaat parannettiin.
Kuolleet herätettiin. Ja sitten julistettiin evankeliumia:

:bible:
(Luuk 10:8-9) Luukas kirjoitti:Mihin kaupunkiin tulettekin ja ottavat teidät vastaan,
syökää, mitä eteenne pannaan
ja parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille:
’Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.’


Jumalan valtakunta oli nyt tullut Israelin kansan keskuuteen.
Mutta ei siten kuin fariseukset olivat odottaneet.
Ja niin he onnettomat eivät kyenneet
sitä näkemään eikä vastaanottamaan.
He tutkivat kyllä kirjoituksia, mutta eivät halunneet tulla Jeesuksen
– Ikuisen Elämän – tykö.

Todellinen Valkeus oli heidän keskellään,
mutta ei päässyt sisäisesti heihin.
Viinipuu oli kasvanut. Nyt Elämä ei päässyt siihen.

Se ei voisi tuottaa hedelmää
– siemen ei voisi levitä kaikkeen maailmaan.
Viinipuuhun oksastettiin villejä oksia.
Jumalan valtakunta annettiin pakanoille.
Puu on tuottanut hedelmää.

Sanoma Kristuksesta levinnyt.
Pian jalopuuhun oksastetaan taas sen omia oksia.

Vanhan liiton esikuvallisena aikana
Jumalan kirkkaus oli kansansa keskuudessa
asettuneena ihmisten pystyttämän telttamajan kaikkein pyhimpään.

Mutta nyt Sana oli pystyttänyt telttamajansa kansansa keskuuteen.
Eli kirjaimellisesti kääntäen:

:bible:
(Joh 1:14) Johannes kirjoitti:Ja Sana tuli lihaan
ja pystytti telttamajansa keskellemme.
Ja katselimme kirkkautta Hänen,
kirkkautta kuten ainoan luota Isän,
täynnä armoa ja totuutta.


Tuo temppeli tosin hajotettiin maahan,
mutta Hän pystytti sen uudelleen kolmessa päivässä.

Ennen ylösnousemustaan ja kirkkauteen astumistaan
Hän vaelsi ihmisenä keskellämme.
Valtias oli ottanut orjan muodon.

Mutta kerran kolme niistä,
jotka vaelsivat ja elivät Jeesuksen kanssa
saivat hetken tarkastella Häntä Kirkkaudessaan.
Palanen Jumalan valtakuntaa laskeutui heidän luokseen.
Isä oli verhoutunut pilveen. Mooseksen ja Eliaan näkivät.
Kuusi päivää aikaisemmin Jeesus oli sanonut:

:bible:
(Mark 9:1)(Luuk 9:27) Evankelistat kirjoitti:Tässä seisovain joukossa on muutamia,
jotka eivät maista kuolemaa, ennen kuin näkevät …

Virke jatkuu kahdella tavalla:
… Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan
… Jumalan valtakunnan


Jumalan valtakunta ja Poika
ovat koko ajan näin sidoksissa toisiinsa.
Ne ovat kuin synonyymeja. Niitä ei voi erottaa toisistaan.
Julistamme Jumalan valtakuntaa julistamalla Kristusta.

:bible:
(Ap.t 8:5-12) Luukas kirjoitti:Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta
… uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia
Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä.


Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa.
Evankeliumin julistaminen ei ole kiehtovia viisauden sanoja
vaan Hengen ja voiman osoittamista.
Kirjain kuolettaa. Henki tekee eläväksi.

Itsessämme olemme suuren heikkouden ja vavistuksen vallassa.
Mutta kun saarnaamme tätä valtakunnan evankeliumia
tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen ja Hänet ristiinnaulittuna,
niin Jumalan valtakunta ja voima
tulee esiin siten kuin se on aina tullut.

Suuri ilosanoma Jumalan Pojasta
alkaa Raamatun ensimmäisestä sanasta,
ja jatkuu sen viimeiseen sanaan saakka.

Valtakunnan evankeliumi on ollut esillä koko ajan.
Mutta tulee 1000 vuotta kestävä aikakausi,
jolloin Jumalan valtakunta – Jumalan hallitusvalta –
ulottuu kaikkialle maan päälle.

Niin kuin rukoilemme:
Tulkoon Sinun valtakuntasi,
ja tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Silloin tämä toteutuu.
Silloin saarnataan tämä Valtakunnan evankeliumi kaikessa maailmassa,
todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu.

Eli Jumalan Valtakunta on nyt sisällisesti meissä.
Jumalan Pyhä Henki asuu meissä ja hallitsee.
Mutta näin ei ollut vielä silloin, kun Jeesus vaelsi maan päällä.
Silloin Jumalan Valtakunta Hänessä oli
meidän keskellämme, mutta ei meissä.
Vasta ylösnousemuksen jälkeen
Jeesus puhalsi opetuslapsiin ja sanoi:

:bible:
(Joh 20:22) Johannes kirjoitti:Ottakaa Pyhä Henki.


Ja siitä hetkestä alkaen Jumalan Valtakunta
eli vanhurskaus, rauha ja ilo Pyhässä Hengessä oli heissä.
Mutta kerran Jumalan Valtakunta on näkyvää todellisuutta,
myös kaikkialla maan päällä.
Eläimet eivät sillon enää syö toisiaan vaan ruohoa jne.
Ihmiset saavuttavat päiviensä määrän,
eivätkä enää opettele sotimaan.

Mutta jo nyt meidät siis siirretään kuolemasta
Elämään Kristuksessa Jeesuksessa,
kun nostamme katseemme Häneen.
Katso! Jumalan Karitsa
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 09.06.2015 10:30
Esitän tässä muutaman ajatuksen tämän ketjun aloitukseen. Huomauttaessaan korinttilaisille, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa, Paavali viittaa Korintissa valtaan ja julistustehtäviin nousseisiin harhaopettajiin, jotka puhuivat voimallisen tuntuisesti ja vakuuttavasti. Noiden harhaopettajien sanoissa ei voinut olla Pyhän Hengen vaikuttamaa voimaa, koska julistus ei ollut totuuden Sanan mukaista. Paavali toteaa jopa suoraan, että kyseiset harhaopettajat ovat pöyhkeitä ja valheellisia.

Dramaattista oli, että korinttilaisten niellessä harhaopettajien sanoman, Paavali samalla mitätöitiin. Paavali pystyi kuitenkin seisomaan pystyssä, sillä hänen identiteettinsä ei nojannut ihmisten suosioon - vaikka Korintossa monet tuomitsivat Paavalin, niin hän vaelsi omatunto puhtaana joutumatta kohtuuttomiin itsesyytöksiin. Ratkaisevaa merkitystä ei ole ihmisten tuomiolla, kun varsinainen tuomari kaikessa on Herra.

:bible:
(1 Kor 4:3) Paavali kirjoitti: Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni, sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra.


Sen sijaan sanoissa on voimaa, jos ne ovat Jumalan Sanoja. Kalamos huomauttaa, että julistaja itse voi kokea suurta heikkoutta ja vavistusta - Paavalin tavoin jopa julistamisen hetkellä. Ainoa auktoriteetti uskovalle ja myös julistajalle on Raamatun Sana. Kun Sanaa julistetaan tai tuodaan esille oikein, niin Pyhän Hengen voima vaikuttaa Sanassa. Kaiken kristillisen toiminnan keskus on Kristus ja kaiken julistuksen voimanlähde on evankeliumi riippumatta siitä, millaista heikkoutta julistaja tai todistaja saattaa itsessään tilanteessa kokea.

:bible:
(Room 1:16) Paavali kirjoitti:Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.


Jumalan valtakunnan voima ei suinkaan aina ole mitään koettavaa voimaa, eikä Jumalan voima ole siellä, jossa ihminen näyttäytyy vahvana ja ponnekkaana. Korintissa valtaan päässeet valhejulistajat kerskuivat voimastaan, Paavali kerskasi heikkoudestaan. Syvästi puhutteleva ja usein lainattu kohta on se, jossa Jumala sanoo Paavalille armon riittävän kaikkeen.

:bible:
(2 Kor 12:9) Paavali kirjoitti: Ja hän sanoi minulle:
"Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa".
Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.


Tunnustekojenkin hetkillä kaikki liittyy totuuden Sanaan - vain evankelimi pelastaa ja tunnusteko viittaa aina Jeesuksen Kristuksen tarjoamaan ja lahjana vastaanotettavaan evankeliumin ilosanomaan. Mitä merkitystä on tunnusteolla, ellei samalla tuoda esille evankeliumia, joka voi pelastaa syntisen iankaikkiselta kadotukselta? Jumalan valtakuntaa ei kaupata pontevilla puheilla helppoheikkien toreilla. Meidän on tiedostettava, että me teemme kaiken Jumalan edessä.

:bible:
(2 Kor 2:17) Paavali kirjoitti: Sillä me emme ole niinkuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa; vaan puhtaasta mielestä, niinkuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä, me Kristuksessa puhumme.


Haluammeko me todella, että Jumalan valtakunta vaikuttaa sisimmässämme, että Jeesus saa entistä enemmän tilaa meissä? Jos me haluamme, niin meidän on tultava täysin riippuvaisiksi Jeesuksesta ja Hänen Sanastaan - hengessämme olemme rutiköyhiä, meissä ei ole omasta takaa mitään hengellistä, ei mitään otollista Jumalalle. Kuinka helposti me lumoudummekaan Korintissa vaikuttaneiden julistajien kaltaisiin puhujiin ja puheisiin, joissa voimavaikutuksia korostetaan ohi Jumalan Sanan. Jeesuksen käyttämä sana "autuas" tarkoittaa Jumalan siunaamaa, Jumalan hyväksymää.

:bible:
(Luuk. 6:20) Luukas kirjoitti: Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi:
"Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta."


:bible:
(Matt 5:3) Matteus kirjoitti:Autuaita ovat hengellisesti (hengessä) köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.


Me haluamme kokea itsemme voimakkaiksi ja hengessämme aina palaviksi. Meidän tulee elää Pyhässä Hengessä joka hetki, mutta helposti käy niin, että etsiessämme voimaa, menemme Korintin harhaopettajien lailla oman lihamme voimantuntoon, itsemme korostamiseen ja esitämme hengellisyyttämme tavalla, johon Korintissa vaikuttaneet valheveljet olivat langenneet. Siinä on suuri ero, mihin me ajatuksissamme suuntaudumme: meidän ei tule etsiä voimaa, vaan Kristusta. Kristuksen lähellä Hänen Pyhä Henkensä antaa meille voiman todistaa Vapahtajastamme.

Mielenkiintoinen ja paljon pohdintaa on aiheuttanut Kalamoksen lopussa mainitsema Johanneksen evankelimin kohta:

:bible:
(Joh 2:22) Johannes kirjoitti:Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille:
"Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.


Tämä Pyhän Hengen puhaltaminen tapahtui ennen helluntaita, jolloin Pyhän Hengen voimakas läsnäolo ja täyteys valtasi opetuslapset. Olen Kalamoksen kanssa samaa mieltä, että jo tuona hetkenä, ennen helluntaita "Ja siitä hetkestä alkaen Jumalan Valtakunta eli vanhurskaus, rauha ja ilo Pyhässä Hengessä oli heissä". Pyhän Hengen voimaa me tarvitsemme todistaaksemme Kristuksesta, Jumalan valtakunnan todellisuutta. Helluntaina opetuslapset saivat kokea valtaisan Pyhän Hengen vaikutuksen ja ilosanoma Jumalan valtakunnasta lähti voimallisesti liikkeelle. Pyhän Hengen läsnäolon voimakkaalla kokemuksella helluntaina oli vain yksi tarkoitus: tehdä opetuslapsista rohkeita Jumalan valtakunnan todistajia.

:bible:
(Ap.t 1:8) Luukas kirjoitti: vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka"


Huomautan vielä, ettei Paavalin kerskaama heikkouskaan ole mikään, mitä meidän tulee tavoitella. Paavalin kautta tapahtui voimallisia tunnustekoja ja hän sai konkreettisesti kokea myös Jumalan voimavaikutuksia. Jumalan valtakunnan todistajina me saa olla sitä, mitä me kulloisessakin tilanteessa olemme - koemme sitten heikkoutta tai jotain muuta. Tunnetiloista riippumatta Jumalan valtakuntaa tulee julistaa totuudellisesti ja rohkeasti. Me saamme luottaa siihen, että kaikessa vaikuttaa Jumalan armo.

:bible:
(1 Kor 15:10) Paavali kirjoitti: Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 09.06.2015 11:38
Tervetuloa foorumille Natanael.
Olipa jykevä Sanantäyteinen avausviesti sinulta. Kiitos siitä.

Minä hieman muokkasin tuota viestiä laittamalla
suorat lainaukset Raamatusta raameihin.
Kaikki tällaiset suorat lainaukset Raamatusta kokoan sitä mukaa kuin ehdin ketjuun
Esillä olleet kohdat Raamatusta ja samannäköisinä,
ja niin tuota luetteloa voi sitten hyödyntää esimerkiksi hakutoiminnon avulla.

Viestisi oli niin valtava kattaus, että oikeastaan se ansaitsisi ihan oman aloituksen,
mutta sopii se tähänkin kohtaan aivan täydellisesti.
Minun täytyy oikein istahtaa sen ääreen ja alkaa ravita ja vahvistaa itseäni
tuon jakamasi Sanan äärellä.

Odotan innolla uusia viestejäsi
ja toisten vastauksia - ja omaanikin - nyt lähettämääsi viestiin.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 09.06.2015 16:29
Omasta puolestani tahdon myös toivottaa Sinut Natanael sydämellisesti tervetulleeksi palstalle. Kuinka sydämeni lauloikaan, kun luin kirjoitustasi. Ylistetty olkoon Herran nimi. Kaltaisiasi kirjoittajia palstalla tarvitaan voidaksemme jakaa janoisille Jumalan Sanaa. Tarvitsemme myös palstalla niitä, jotka osaavat vastata kyseliöiden kysymyksiin Sanan opetuksen mukaisesti.

Kirjoituksesi oli laatuaan sellaista, että se sai minut kokemaan itseni täysi nollaksi. Rehellisesti. Miksi sitten, sitä en tiedä, kun ymmärrän kuitenkin hengelliset asiat ilmeisen samoin kuin Sinä?

Herra Jeesus Sinua Natanael runsaasti siunatkoon.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 09.06.2015 21:05
Tervetuloa Foorumille Natanael ja kiitos hienosta avausviestistäsi.

Tavoittelemme mielellämme voimaa joilla voimme tehdä hengellisiä töitä.
Se vain nostaisi meidän egoamme.

Jumalan toimi on tehdä meidät riippuvaisiksi Jeesuksesta Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä.
Siksi meille sallitaan vaikeuksia ja Herra kurittaa meitä monin tavoin.
Jumalan koulun tehtävä on tehdä meidät heikoiksi, Jeesuksesta Kristuksesta riippuvaiseksi.
Ja vasta kun astia on halpa, näkyy sen sisällä oleva aarre loistavana kirkkautena.
Ja usein miten se paistaa murtumisestamme tulleista säröistä.

Siunatkoon Pyhä Jumala teitä veljet; Kalamos, Jukka ja Natanael.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 09.06.2015 21:48
Pelastus on lahja, jonka Jumala on antanut sydämiimme. Oma itsekäs minämme estää tämän lahjan vuotavan meistä siunauksen virtoja lähimmäisillemme. Siksi murtuminen ja särkyminen ovat välttämättömiä asioita voidaksemme jakaa muille sitä, minkä Jumala on antanut sisimpäämme. Sanalla sanoen tiemme on alabasteripullon tie

:bible:
Markus (14:3) kirjoitti:Ja kun hän oli Betaniassa, pitalisen Simonin asunnossa, tuli hänen aterialla ollessaan nainen, mukanaan alabasteripullo täynnä oikeata, kallista nardusvoidetta. Hän rikkoi alabasteripullon ja vuodatti voiteen hänen päähänsä.


Kallisarvoinen ja hyväntuoksuinen voide oli pullossa, mutta vasta sitten, kun pullon ulkokuori oli rikottu, voitiin voiteella voidella ja huone täyttyi sen virkistävästä tuoksusta. Alabasteripullon on säryttävä. Koskettavaa tuossa on sekin, että tämä tapahtui "pitalisen Simonin asunnossa". Onhan pitali syntiin liittyvä vertauskuva. Monessa kohtaa Mooseksen laissa pitaalinen julistetaan saastaiseksi ja tuomitaan yhteisön ulkopuolelle, mutta yksi poikkeus laista löytyy: jos pappi toteaa pitaalisen läpikotaisin pitaaliseksi niin julistakoon hänet puhtaaksi.

:bible:
Mooses (3 Moos 13:12-13) kirjoitti:Ja jos pitali puhkeaa ihossa, niin että se peittää sairaan koko ihon päästä jalkoihin asti, mihin pappi katsokoonkin, ja jos pappi tarkastaessaan huomaa pitalin peittävän koko ihon, niin julistakoon hän sairaan puhtaaksi; hän on kokonansa muuttunut valkoiseksi ja on puhdas.


Alkutaipaleella usein koemme tehneemme yhden ja toisenkin synnin, joita pyydämme Herralta anteeksi, mutta matkan jatkuessa tulemme huomaamaan, että kysymys ei olekaan vain yksittäisistä synneistä vaan huomaamme kauhun sekaisin tuntein, että olemme läpikotaisin turmeltuneita ja toivottomia. Kokemus on murskaava ja tuntuu kuin olisi ryöväri ristillä. Näen saastaisuuteni, mutta en voi tehdä mitään asian korjaamiseksi. En osaa enää nimetä syntejäni, niin paljon niitä on; mutta vieläkin pahempaa, näen jotain tekojeni takana vaikuttavasta synnin olemuksesta. Tällaisena hetkenä -kestäköön se päivän tai vuoden- ihminen anoo tosissaan armoa Jumalalta. Hän kolkuttaa ovelle jäljellä olevin voimin, läpikotaisin syntisenä ja ovi avataan, kun hän kolkuttaa ristinryövärin tavoin -aivan avuttomana itseään auttamaan.

Mitä tuossa kirjoitin, kirjoitin sen meille uskoville. Tuollaisia kokemuksia meille tulee ennemmin tai myöhemmin, kun Herran Hengen läsnäolo paljastaa sisimpämme s.o luonnollisen elämämme salattuja pimeyden kätköjä. Emme ehkä niistä itsekään ennen tienneet. Niin tuskallisia kuin nuo kokemukset ovatkin, niin ne ovat suurta Jumalan armoa. Ne eivät ole siis merkki siitä, ettemme olisi pelastuneita vaan aivan päinvastaista, että nimittäin Isämme tekee lupaamaansa pyhittävää työtään elämässämme.

:bible:
Hebrealaiskirjeen kirjoittaja (12:10-11) kirjoitti: Sillä nuo [maalliset isämme] kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 15.06.2015 07:32
Tuntui yllättävältä ja erikoiselta, että niin monet toivottivat minut tervetulleeksi tälle keskustelufoorumille. Vilpittömästi kiitän kaikkia heitä lämpimästä vastaanotosta. Olen käynyt joillakin ns. kristillisillä keskustelupaikoilla, enkä ole tottunut tällaiseen. Olen vieraillut jonkin verran Suomi24 -sivuston laajalla kristillisellä foorumilla ja jakanut ymmärrykseni mukaan Jumalan Sanaa ja myös omia kokemuksiani Jeesuksen seuraajana. Pääosin kokemukseni on tämä: suomi24:n seurakuntien eri sivut ovat paljolti sielun vihollisen temmellyskenttä ja toisaalta monet sellaiset kristityinä itseään pitävät, jotka tuntevat Raamatun Sanaa vain hyvin kapeasti, nostavat itsensä ehdottomiksi ja kiivaiksi opettajiksi, jotka valitettavasti sumeilematta käyvät kiivaudessaan toisten uskovien kimppuun suoraan syyttäen ja vähätellen. Todelloista vuorovaikutusta ei synny.

Minulla ei ole halua vaihtaa tämän enempää mielipiteitä muista foorumeista. Tässä vaiheessa halusin vain kertoa lyhyesti kokemuksestani ja iloni siitä, että tämä "kalamos.keskustelu" on kuin olisi tullut kotiin. Varmasti meillä on monista opinkohdista erilaisia mielipiteitä, mutta luottamukseni on, että voimme jakaa niitä avoimesti pelkäämättä tulevamme elävältä syödyiksi ja kirjoituksiamme lukevat myös todelliset veljet ja sisaret Kristuksessa. Eri mielipiteiden vaihtaminen voi tapahtua myös rakkauden hengessä. Totuudesta me emme saa kuitenkaan tinkiä - suorastaan upeaa on se, jos vuorovaikutuksemme laajentaa totuuden ymmärtämistä ja Kristuksen sisäistämistä. Jeesuksen omilla on rakkaus ja kaipuu totuuteen. Kadotukseen joutuvilla ei ole.

:bible:
(2.Tess. 2:19) Paavali kirjoitti:ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.


On hyvä muistaa, että totuus ilman rakkautta tekee kovaksi. Jeesuksen ja myös Paavalin esittämät totuudet olivat hyvin usein todellista suolaa, jota paljolti myös vastustettiin. Kuitenkin kaiken ankarankin totuudellisen julistuksen jälkeen, miten koemme Jeesuksen tai Paavalin - eikö heissä molemmissa ollut pohjimmaisena vireenä rakkaus ja lempeys? Sellaisia meidänkin tulee olla. Eikö heidän puheittensa suolaisuudessa ollut sellaista kirvelee totuutta, jonka tarkoituksena oli vetää ihmisiä parannukseen ja ikuisen elämän tielle? Kaiken keskellä oli rakkaus syntisiä ihmisiä kohtaan - maailmassa tarjotaan rakkautta, josta puuttuu totuus, mutta rakkaus ilman totuutta tekee teeskentelijäksi.

:bible:
Fil. 4:5 Paavali kirjoitti:Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä.


Mistä me saamme voimaa arkeen, Jeesuksen seuraamiseen, totuuden Sanan edessä nöyrtymiseen ja ojentautumiseen Jumalan Sanan mukaan arkemme keskeltä. Jumalan armon on vahvistettava meitä jatkuvasti, jotta pysymme totuudessa ja seuraamme Herraamme loppuun asti.

:bible:
Hebrealaiskirjeen kirjoittaja (Hebr. 13:9) kirjoitti:on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta


Siunausta päivääsi!
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 23.08.2016 08:12
Natanael kirjoitti:Tuntui yllättävältä ja erikoiselta, että niin monet toivottivat minut tervetulleeksi tälle keskustelufoorumille. Vilpittömästi kiitän kaikkia heitä lämpimästä vastaanotosta.


Toista vuotta on aikaa siitä, kun tulit tälle foorumille ja suoraan tähän ketjuun "Jumalan Valtakunta".
Kysyisin sinulta ja kaikilta muiltakin, miltä nyt tuntuu?
Oletko voinut kokea täällä sitä rauhaa ja iloa,
jonka Raamattu ilmaisee Jumalan Valtakunnan tunnusmerkistöksi?

:bible:
(Room 14:17) Paavali kirjoitti:sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista,
vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 01.09.2016 14:48
Hei, Kalamos!
Tulin käymään taas palstalla ja huomasin minulle ja samalla muillekin esittämäsi kysymyksen: "Miltä nyt tuntuu?". Tavoistani poiketen vastaan lyhyesti.
Siteeraamasi Roomalaiskirjeen kohta kertoo meille, ettei uskossa Kristukseen ole kysymys tietyistä noudatettavista tavoista tai rituaaleista (syömistä ja juomista), vaan Jumalan valtakuna elää ja vaikuttaa sisäisesti meissä. Jumalan Sanan kautta Pyhä Henki vahvistaa meitä elämään oikein ja vanhurskaasti, antaa omantunnon rauhan ja iloa pelastuksestamme. Tämä tapahtuu aina, missä ja milloin vain Kristusta oikein kirkastetaan, myös tällä palstalla.

Siunausta päivääsi!
LainaaIlmoita tämä viesti

Ylläpitäjä
Ylläpitäjä
Viestit: 13
Liittynyt: 24.04.2015 12:08
ViestiLähetetty: 02.09.2016 10:16
Natanael kirjoitti:Hei, Kalamos!
Tulin käymään taas palstalla ja huomasin minulle ja samalla muillekin esittämäsi kysymyksen: "Miltä nyt tuntuu?". Tavoistani poiketen vastaan lyhyesti.
Siteeraamasi Roomalaiskirjeen kohta kertoo meille, ettei uskossa Kristukseen ole kysymys tietyistä noudatettavista tavoista tai rituaaleista (syömistä ja juomista), vaan Jumalan valtakuna elää ja vaikuttaa sisäisesti meissä. Jumalan Sanan kautta Pyhä Henki vahvistaa meitä elämään oikein ja vanhurskaasti, antaa omantunnon rauhan ja iloa pelastuksestamme. Tämä tapahtuu aina, missä ja milloin vain Kristusta oikein kirkastetaan, myös tällä palstalla.

Siunausta päivääsi!


Tervehdys Natanael!
Kiitos vastauksestasi Kalamoksen kysymykseen. Vastaan parilla rivillä ensihätään Kalamoksen puolesta. Kalamoshan on jaksanut seurata aktiivisesti palstaa ja tavanomaisesti vastaa uusiin teksteihin varsin nopeasti. Itse taas liikun enemmän täällä taustalla moderaattorin ominaisuudessa. No niin, mutta varsinainen asiani on se, että Kalamos kirjoitti viime kuussa isosta hänelle elokuun lopulla tehtävästä leikkauksesta. Tämä nyt tiedoksi Sinulle ja kaikille, jos Kalamos ei aivan vielä jaksa kirjoittaa palstalle.

Muistetaan Kalamos-veljeämme rukouksin. Alla vielä lainaus Kalamoksen kirjoituksesta.

20.8.2016 Kalamos kirjoitti:Minulle on tehty nyt jo useampikin operaatio.
Kerron tarkemmin Blogissani

Jos mutkia ei tule vastaan,
niin varsinainen leikkaus on tiistaina 30.8.2016 aamulla.

Minulle on perussairauteni takia jo pelkkä nukuttaminen riskialtis toimenpide.
Sitä ei minulle millään haluttaisi tehdä. Nyt on pakko.
Nuorena olen toki käynyt läpi 7-8 tunnin leikkauksia. Mutta nyt en enää ole nuorukainen.

Kiitän esirukouksistanne.
LainaaIlmoita tämä viesti
Seuraava

Paluu Jumalan Valtakunta

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa