Jeesuksen viimeisen puheen kastekäskyt

ViestiLähetetty: 09.06.2016 08:53
Heprealaiskirjeen kirjoittaja mainitsee monikossa opin kasteista.
Näistä on tällä keskustelualueella Kasteet aloitus otsikolla Viisi eri kastetta

Kristuksen opin alkeisiin siis kuuluu oppi kasteista.
Tärkein niistä tapahtuu sinä hetkenä,
kun me synnymme uudesti ylhäältä, Hengestä.

Jeesuksen viimeinen puhe juuri ennen taivaaseen menemistä,
sisältää ymmärtääkseni kaksi kastekäskyä,
joista ensimmäisen meille on tallentanut Markus:

:bible:
Markus (16:15-16) kirjoitti:Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu;
mutta joka ei usko,
se tuomitaan kadotukseen.


Tätä evankeliumin julistusta seuraa niiden kohdalla, jotka ottavat Sanan (Jeesuksen) vastaan,
uskoontulo eli uudestisyntyminen Hengestä, jolloin meidät upotetaan Pyhän Hengen pilveen.
Siis on kysymyksessä ensimmäinen vaihe,
eli uskoontulossa tapahtuva uudestisyntyminen ja kaste pilvessä.

Matteus on tallentanut Jeesuksen käskyn jälkimmäisen osan eli opetuslapseuttamisen.
Eli uskoontuloa ja kastetta pilvessä seuraa opetuslapseuttaminen:
kaste meressä ja sitten erämaavaelluksen aikana opetetaan pitämään kaikki käskyt.

:bible:
Matteus (28:19-20 AS) kirjoitti:Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsia
ja kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä olen teille käskenyt.
Katso, Minä olen kanssanne joka päivä mailmanajan täyttymykseen asti.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 09.06.2016 13:07
Veljemme Kalamos tekee mielenkiintoisen avauksen aiheeseen ”Jeesuksen viimeisen puheen kastekäskyt”. Onko mikään muu Raamatun Sanan kohta jakanut yhtä jyrkästi ja ehdottomasti kristittyjen rivistöjä kuin juuri kastekäskyt? Yksimielisyyteen tästä aiheesta kristityt eivät ole päässeet, joten voimme vain rukoilla, että Hengen antama yhteys säilyisi ja vahvistuisi kaikkien veljien ja sisarien välillä erilaisista näkemyksistä huolimatta.

Markuksen evankeliumin kohtaa selittäessään Kalamos tuo esille, että kysymyksessä olisi Pyhän Hengen suorittama kaste eli Pyhän Hengen tuleminen Jeesukseen uskovan ihmisen sisimpään. Jeesuksen omilla täytyy olla paljon yhteistä: on yhteinen usko Jeesukseen Kristukseen syntien sovittajana, Jeesuksen herruuden hyväksyminen ja totena pitäminen elämämme kaikissa asioissa sekä luottamus siihen, että Pyhä Henki on meidän puolustajamme ja johdattajamme. Pyhää Hengen saamista tarkoittavana sana kaste näkyy mm. tässä Raamatun kohdassa, joka antaa koko perustan kristittyjen väliselle yhteydelle:

:bible:
Paavali (Ef 4:5) kirjoitti:yksi Herra, yksi usko, yksi kaste


Myös 1. Korinttolaiskirjeessä Jumala puhuu ymmärtääkseni Pyhän Hengen antamasta kasteesta. Olemme saaneet juoda samaa Henkeä, kun Pyhä on tullut meidän sydämiimme.

:bible:
Paavali (1 Kor 12:13) kirjoitti:sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.


Huomionarvoista Kalamoksen Markuksen evankeliumista ottamassa kohdassa on se, että uskosta osaton tuomitaan kadotukseen. Usko ja sen kohde ratkaisee, ei kaste eikä varsinaan kastetapa. Sanatarkka alkukielen mukainen käännös valaisee tätä Raamatun kohtaa hyvin. Sana ”kastetaan” on alkukielessä aoristisessa, menneisyydessä kertakaikkisesti tapahtunutta tarkoittavassa aikamuodossa – alkukielen kreikan sana on ”baptistheis”. Suomen kieli ei aoristista verbimuotoa tunne, joten joudumme turvautumaan sitä lähimpään verbimuotoon, joka on perfekti. Monille meistä voi alkukielen versiota tutkiva, ”Novum”-kirjasarja, olla tuttu. Olen saanut tutustua myös Novumia varhaisempiin kreikankielisiin tekstilöytöihin ja kaikissa niissä ”kastetaan” on edellä esittämässäni aoristisessa muodossa. Monet englanninkieliset Raamatut kääntävät kohdan ”having been baptised” (ollen kastettuja) Kyseinen kohta tulisi siis kääntää:

:bible:
Markus (16:16) kirjoitti:Joka uskoo kastettuna, se pelastuu


tai vaihtoehtoisesti:

:bible:
Markus (16:16) kirjoitti:Joka uskoo ja on kastettu, se pelastuu.


Jokainen Jeesukseen uskova saa todellakin Pyhän Hengen lahjan, aivan kuten Kalamos kirjoitti. Emmehän olisi tulleet edes uskoon, ellei Pyhä Henki olisi meitä puhutellut, vetänyt ja kirkastanut Kristusta. Pyhän Hengen läsnäolo on Jumalan lupaama lahja kaikille Jeesukseen uskoville.

Matteuksen evankeliumin kohdassakin on mielenkiintoinen piirre, joka selviää vain alkukieltä tutkimalla. Kohta ”tehkää kaikista kansoista opetuslapsia…” tulisi alkukielelle uskollisena kääntää ”opetuslapseuttakaa kaikki kansat….”. Käytetty kreikankielinen sana on ”mathēteusate” = käskymuoto sanasta ”opetuslapseuttaa”. Seurannut kastekehotus ”βαπτίζοντες” kohdistuu näin ollen kaikkiin kansoihin, jotka tulee kastaa ja opettaa – ”opetuslapseuttakaa kaikki kansat” .

Viittaus ei siis ole ”opetuslapsia” sanaan, koska ”tehdä opetuslapsia” sanaparia ei kohdassa alun perin ole olemassa, vaan yksi sana ”opetuslapseuttakaa”. Jatko viittaa näin ollen sanapariin ”kaikki kansat”.

Olen kiitollinen Jumalalle siitä, että erilaisista kastenäkemyksistä huolimatta Jeesus pelastaa, antaa Pyhän Hengen ja armolahjoja kaikille niille, jotka huutavat synninhädässään avukseen Herramme nimeä. Älkäämme tehkö kastekysymyksestä pelastuskysymystä ja ala lyödä niitä veljiä ja sisaria Kristuksessa, joilla on meistä poikkeavia kastenäkemyksiä.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 25.07.2016 07:01
Kristuksen opin alkeisiin siis kuuluu oppi kasteista.
Tärkein niistä tapahtuu sinä hetkenä,
kun me synnymme uudesti ylhäältä, Hengestä.

:bible:
(1 Kor 12:13) Paavali kirjoitti:Sillä me olemme kaikki
yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi,
olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita,
ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.


Tuossa jakeessa mainitaan ymmärtääkseni kaksikin eri asiaa.
Mutta vesikasteesta siinä ei mielestäni puhuta ollenkaan,
vaan ensinnäkin samasta kasteesta, kuin tässä:

:bible:
(Mark 16:16) Jeesuksen sanat, jotka Markus kirjoitti:Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu


Tässä virkkeessä sekä uskominen että kastaminen
on Natanaelin esiintuomassa erikoisessa aikamuodossa aoristi.
Puhutaan siis ihmisestä, joka on uskonut ja kastettu.

Tässäkään ei siis ymmärtääkseni puhuta vesikasteesta.
Sillä se ei pelasta siinä iankaikkisuusmielessä,
missä Jeesus tuossa virkkeessä puhuu,
kun Hän kirjaimellisemmin kääntäen sanoo, että

:bible:
uskova ja kastettu pelastuu,
mutta ei uskova joutuu kadotukseen.


Tämä jako kahteen ei siis tapahdu kastealtaalla, vaan siinä hetkessä,
kun Israelin kansan lailla lähdemme pois orjuudesta, ulos Egyptistä.
Silloin meidät kastetaan pilvessä.
Eli juuri sinä hetkenä, kun me olemme tulleet osallisiksi Pääsiäislampaastamme,
ja sitten kiireesti lähdemme liikkeelle, meidät on siirretty pilven alle.
Sitten kyllä kuljemme myös meren läpi.
Mutta ei siis ole sattuma, että Paavali mainitsee asiat tässä järjestyksessä:

:bible:
(1 Kor 10:1-2) Paavali kirjoitti:Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä,
että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi
ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä.


Sen sijaan Jeesuksen puheen jälkimmäisessä osassa,
jonka Matteus on tallentanut,
puhutaan selvästi vesikasteesta,
joka siis liittyy opetuslapseuttamiseen.

Aivan kirjaimellisesti kääntäen sanasta sanaan,
Jeesus siis jatkaa näin sanoen:

:bible:
Matteus (28:19-20) kirjoitti:Mennen siis opetuslapseuttakaa kaikki kansat
kastaen heidät nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
opettaen heitä pitämään kaikki mitä määräsin teille


Eli koko prosessi tuon yhden puheen mukaan meneen näin:

Ensin saarnataan evankeliumia.
Ihmiset pelastuvat uskomalla sen,
jolloin he kokevat ihmeen, jossa he syntyvät uudesti ylhäältä Hengestä
eli tulevat kastetuiksi pilvessä.

Sen jälkeen heidät opetuslapseutetaan.
Heidät kastetaan vedessä ja opetetaan pitämään kaikki.
Eli nyt heidän kohdallaan alkaa sama koulu,
jonka Israel kävi läpi erämaavaelluksen aikana,
kun oli ensin tullut osalliseksi Teurastetusta Karitsasta ja näin pelastunut
ja sitten lähtenyt liikkeelle upotettuna Pilven alle saaden myöhemmin kasteen meressä.

Tämän jälkeen alkoi kova koulu ja vaellus kohti luvattua maata,
jonka alkutaipaleella he saivat juoda vettä kalliosta,
mihin ymmärrän Paavalin viittaavan toisena asiana
alussa lainaamassani kohdassa, jossa sanotaan:
:bible3: ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä
LainaaIlmoita tämä viesti

Paluu Kasteet

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa