Pelastuivatko Adam ja Eva?

Synti, Sovitus, Vanhurskaus
ViestiLähetetty: 05.04.2018 20:12
Olen Kalamoksen linjoilla. Äärimmäisen tärkeä oli Kalamoksen havainto 1.Moos. 4:1 –kohdasta, jossa todellakin oikein käännettynä sanotaan ”…olen saanut miehen, Herran”. Muilta osin olen jo tuonut esille ne kohdat, jotka lisäksi vahvistavat käsitykseni siitä, että Aadam ja Eeva syntiinlankeemuksen jälkeen ottivat kaiken vastaan Jumalan kädestä Hänen apuunsa turvautuen.
Emil tuo esille, että ”ei mikään eläinuhri voi sovittaa koskaan kenenkään syntejä”. Niin, eipä tietenkään – itsessään, mutta Jumala määräsi eläinuhrit kansan syntien sovittamiseksi vertauskuvana tulevasta Kristuksen veriuhrista. Koska eläinuhri viittasi tulevan Messiaaseen, puhtaaseen Jumalan karitsaan, niin katuva sai temppelin uhripalveluksen aikana syntinsä anteeksi. Ei Jumala asettanut syntiuhria vain ulkoisen, turhan, näytöksen vuoksi, vaan Kristuksen uhrin vertauskuvana antamaan katuvan synnit todellisesti anteeksi. Heti, kun temppelin uhritoimitukset tulivat muodollisiksi, niin ne olivat Herralle kauhistus. Meidänkin kohdaltamme Jumala katsoo sydämeen, eikä ulkoisiin, näkyvän hurskaisiin tapoihimme.

Linkitys tulevaan oli vahva, joten katuvat saivat todellisuudessa synnit anteeksi Jeesuksen sovitustyön perusteella (eikä suinkaan pelkän eläinuhrin perusteella). Aabrahamkaan ei voinut tiedostaa Jeesuksen Kristuksen Hengen läsnäoloa uhritoimituksissaan, mutta kuitenkin Jumala vanhurskautti hänet – koska hän katui ja uskoi syntiensä Sovittajaan. Kaikkina aikoina pelastus perustuu aina syntien sovitukseen Jeesuksen veriuhrin perusteella ja katuvan ihmisen sydämen uskoon. Jumala hyväksyi niin Aabelin uhraaman eläinuhrin, kuin myös Aabrahamin eläinuhrin, jonka Jumala tunsi Raamatun mukaan suloisena tuoksuna. VT:n aikana tarvittiin Kristuksen uhria symboloiva eläinuhri ja uhraajan parannusta tekevä mielenlaatu.

:bible:
Mooses (Gen 15:6) kirjoitti:Ja Abram uskoi Herraan,
ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi.


Raamatussa on Vanhan Testamentin puolella monia muitakin vertauskuvia, esimerkiksi kasteesta, joissa viitattiin Jeesuksen antamaan kastekäskyyn. Nekään eivät ole pelkkiä turhia vertauskuvia, vaan ne toimivat todellisina pelastuksen välikappaleina.
Kolmannessa Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka Jumalan ohjeen mukaan uhrattiin ensin yksi vuohi syntien sovitukseksi ja sitten toinen vuohi vapautettiin kauaksi erämaahan. Symbolinen merkitys on se, että saatuamme synnit anteeksi, ne ovat meistä yhtä kaukana kuin itä on lännestä. Toisaalta voimme nähdä tässä kuvan siitä, että synnit anteeksi saaneina meidän ei tarvitse enää elää synnin orjina, vaan Jumalan armo on vapauttanut meidät. VT sanoo asian mm. näin:

:bible:
Salomo (San 28:13) kirjoitti: Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty;
mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.


Saamme kaikkina aikoina synnit anteeksi samalla perusteella: VT:n puolella synnit tunnustava ja katuva sai synnit anteeksi katsoessaan ”sielunsa silmillä” kerran maan päälle tulevaan Messiaaseen ja me taas saamme synnit anteeksi turvatessamme n. 2 000 vuotta sitten Golgatalla uhrattuun Jumalan karitsaan, meidän Herraamme. Ristin sovitus on yhteinen.
Niin kuin uhrattu eläin oli puhdas ja syytön, niin myös Jeesus kuoli synnittömänä ja syyttömänä meidän syntiemme edestä.

:bible:
Paavali (2 Kor 5:21) kirjoitti: Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi,
että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.


Jeesus Kristus on kertakaikkinen, ainoa todellinen syntimme sovittava uhrikaritsa. Vaikka VT:n aikana uhritoimituksia toimittaneet eivät voineet mitenkään tiedostaa Messiaan ristinkuoleman todellisuutta, niin tänään he näkevät ja ylistävät kirkkaudessa Jeesusta Kristusta Jumalalle mieluisana uhrikaritsana.

:bible:
(Heb 7:25-27) kirjoitti: jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne,
jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat,
koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.
Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin:
pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,
jonka ei joka päivä ole tarvis, niin kuin ylimmäisten pappien,
ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan;
sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 05.04.2018 20:46
Natanael kirjoitti:Emil tuo esille, että ”ei mikään eläinuhri voi sovittaa koskaan kenenkään syntejä”. Niin, eipä tietenkään – itsessään, mutta Jumala määräsi eläinuhrit kansan syntien sovittamiseksi vertauskuvana tulevasta Kristuksen veriuhrista. Koska eläinuhri viittasi tulevan Messiaaseen, puhtaaseen Jumalan karitsaan, niin katuva sai temppelin uhripalveluksen aikana syntinsä anteeksi.


Ei ja ei. Mikään vertauskuva ei voi sovittaa syntejä, eikä syntejä saada minkään Jeesuksen sovitustyötä edeltävän vertauskuvallisen oikean eläinuhrin kautta anteeksi. Syntejään katuva ei todellakaan saanut temppelin uhripalveluksen aikana syntejään anteeksi, koska eläinuhrit eivät niitä voineet poistaa, eivätkä koskaan voi. He saivat pelastuksen vain noudattamalla Jumalan lakia viimeiseen piirtoon saakka. Koska se oli mahdotonta (täyttää koko lain vaatimus), niin Jeesuksen piti tulla ihmiseksi kirkkaudesta alentuen ja sovittaa meidän syntimme synnittömällä Jumalan ainosyntyisen Pojan verellä. Vasta silloin kaikki saivat syntinsä anteeksi. Myös ne jotka olivat Aabrahamin helmassa. Eläinuhrit, olivat vain esikuvaa Jeesuksen Kristuksen kertakaikkiseen uhriin ja ne eivät voineet eivätkä voi saada aikaan syntien anteeksiantamusta edes vertauskuvana kenellekkään sielulle. Katuva ei SIIS TODELLAKAAN SAANUT SYNTEJÄÄN ANTEEKSI TEMPPELIN UHRIPALVELUKSEN AIKANA!! VASTA JEESUKSEN KRISTUKSEN TUOTUA UHRILLAAN = lihassaan ja veressään, ainoan Jumalalle kelpaavan täydellisen uhrin kaikkien ihmisten syntien sovitukseksi kaikkina aikoina, he saivat syntinsä anteeksi ja niin mekin nyt tässä ajassa. Kuuliaisuus Jumalalle erotti Aabrahamin helmassa pelastusta odottavat kadotuksen vaivanpaikassa olleista, ennen Jeesuksen Kristuksen tuomaa syntiemme sovitusta.

Tärkein syy on se, että lain mukaiset uhrimenot eivät voi tehdä uhraajasta täydellistä eivätkä ne voi puhdistaa häntä niin täydellisesti synnistä, että hänellä ei olisi mitään tuntoa synnistä.
Lain uhreissa on ”jokavuotinen muistutus synneistä.” Tämä osoittaa sen, että uuden liiton ihmisellä ei pitäisi olla mitään muistutusta eikä mitään tuntoa synnistä.
Härkäin ja kauristen veri ei voinut ottaa pois syntejä eli toteuttaa Jumalan tahtoa, koska sanotaan: ”polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt ” ja "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain mukaan uhrataankin.”
VT:ssä sanotaan monessa paikassa, että Jumala tahtoo uhrien sijasta kuuliaisuutta eli Hänen tahtonsa tekemistä. Ihmiset eivät siihen pystyneet, joten siksi Jeesuksen piti tulla maailmaan toteuttamaan Hänestä lausuttu profetia: ”Katso, minä tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu - tekemään sinun tahtosi, Jumala.”
”Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.” Jeesus täytti Jumalan tahdon poistamalla maailman synnin kuolemallaan. Siksi me olemme pyhitetyt, joten muita pyhitysmenoja ei tarvita.
Jeesus poisti yhdellä ainoalla uhrilla synnit ja teki sillä täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Näitä pappien päivä päivältä suorittamat uhritoimitukset eivät ikinä voineet eivätkä voi tehdä.

Siksi todetaan jälleen: ”mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle, ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.”


http://raamattuvuodessa.puheenvuoro.uus ... -uskovalle
Viimeksi muokannut Emil päivämäärä 06.04.2018 12:41, muokattu yhteensä 3 kertaa
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 05.04.2018 20:52
Hebrealainen (Heb 10:4, 11) kirjoitti:
Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä.
...
Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa,
aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaaJollakin tasolla eläinuhrit pyhittivät lihan, mutta syntejä ei kuitenkaan anteeksi saatu iankaikkisuusnäkökulmasta katsoen:

:bible:
Hebrealainen (Heb 9:13-14) kirjoitti:Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna,
pyhittää lihanpuhtauteen,
kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri,
hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle,
puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 05.04.2018 20:55
Eläinuhrit eivät voineet pyhittää edes lihaa (eivät milään tasolla!!). Eläinuhrien tehtävä oli vain ja ainoastaa osoittaa vain ihmisen synti ja syntisyys ja Jumalan vaatima TARVE saada synnit anteeksi ja olla kuuliainen JUMALALLE ja JUMALAN TAHDOLLE ja niiden uhrien tuli johtaa Jeesuksen Kristuksen kertakaikkiseen uhriin ja siihen turvautumiseen syntiemme kertakaikkiseksi ja AINOAKSI sovitukseksi, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen ja Hänen ristin sovitustyöhönsä meidän syntisten edestä, juuri oikeaan aikaan: KUULIAISUUS!!! KUULIAISUUS! KUULIAISUUS!
Viimeksi muokannut Emil päivämäärä 06.04.2018 12:43, muokattu yhteensä 1 kerran
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 05.04.2018 21:10
Emil kirjoitti:Eläinuhrit eivät voineet pyhittää edes lihaa (eivät milään tasolla!!).


:bible:
Hebrealainen (Heb 9:13) kirjoitti:Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna,
pyhittää lihanpuhtauteen
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 05.04.2018 21:49
"Pyhittää lihan puhtauteen" ei ole sama asia kuin syntien anteeksi saaminen. "Pyhittää lihan puhtauteen" oli rituaali, joka rituaalinen sai ihmisen lihan uskonkuuliaisuuteen, mutta synti säilyi silti ja se oli jatkuvasti tarvittava rituaali, jotta oltiin kuulaisia ja kuuliaisuuden voimasta "puhtaita" lihassa (eli otollisia kuuliaisuuden kautta Jumalalle), mutta ei syntejä oltu silti saatu anteeksi. On tärkeätä erottaa tämä totuus. Ainoa pelastava PYHITYS tuli vain Jeesuksen sovitustyössä ja sen kautta. AINOA! EI MIKÄÄN KAURISTEN VERI, eikä HIEHOJEN veri uhri voinut tuoda syntien anteeksiantoa ja sielun pyhitystä, joka pelastaa. Lain noudattamisen kautta ei voi pelastua, ELLEI TÄYTÄ KOKO LAKIA. Ihmiselle koko lain täyttäminen on mahdotonta. Ei voida täyttää vain osa laista (eläinuhrit lihan pyhitykseksi) ja pelastaa sielu!! SE EI MENE NIIN: ON TÄYETETTÄVÄ SILLOIN KOKO LAKI, jotta SIELU voi pyhittyä ja pelastua ikuisesta erosta elävästä Jumalasta ja tulisen järven tuomiolta. VAIN JEESUS KRISTUS ja Hänen ristin sovitustyönsä riitti ja riittää!!! Vain JEESUS KRISTUS täytti lain, meidän edestämme, joille se oli mahdonta, mutta ei Jumalalle.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 05.04.2018 22:19
enpä sanonutkaan että tuo kohta viittaisi syntien anteeksisaamiseen.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 06.04.2018 08:47
Kirjoittaja kirjoitti:enpä sanonutkaan että tuo kohta viittaisi syntien anteeksisaamiseen.


Eikä kukaan muukaan ole niin sanonut.
Olemme siis kaikki täysin yksimielisiä siitä,
että Vapautus syntikahleista tapahtuu vain Golgatan työn tähden,
jolloin meidän Pääsiäislampaamme teurastettiin.

:bible:
Paavali (1 Kor 5:7) kirjoitti:onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.


Vain tuo uhri siirsi meidän iankaikkisesta kuolemasta iankaikkisen elämään.Emil kirjoitti:Ei Adam olisi kokenut ruumillista kuolemaa sinä päivänä eikä vielä lähivuosinakaan jolloin hän soi hyvän ja pahan tiedon puusta. EI RAAMATTU SELLAISTA OPETA!


Jumala nimenomaan sanoi,
että Aadam olisi kokeva kaksinkertaisen kuoleman
sinä päivänä,
jona söisi kielletystä puusta.

:bible:
Mooses (Gen 2:17) kirjoitti:hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö,
sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman


Ruumiillista kuolemaa ei kuitenkaan tapahtunut tuona päivänä,
koska Herra Jumala eli tarkkaan ottaen Jumalan Poika (Jeesus Kristus)
suoritti tuona samana päivänä uhrin,
jossa viaton veri vuodatettiin.
Siis sijaiskärsijä (karitsa) koki ruumiillisen kuoleman Aadamin sijasta tuona päivänä.

Ja lisäksi tämä Herra Jumala eli Jumalan Poika (Jeesus Kristus)
antoi tuona samana päivänä lupauksen siitä,
että käärmeen pää eli paholaisen hallintavalta tullaan murskaamaan,
jolloin Aadamin suku vapautuu synnin kirouksesta.

Tähän lupaukseen Aadam turvautui, Eeva turvautui, Aabel turvautui
ja koko Jumalan kansa turvautui uhraamalla säädetyt uhrit.
Valitettavasti Kain ei turvautunut tuohon lupaukseen,
vaan toi omien tekojensa hedelmää, mikä ei kuitenkaan Herralle kelvannut.

Siis uskon kautta, joka osoitettiin eläinuhreilla,
siten kuin Aadam oli Aabelille ohjeen antanut,
Aabel uhrasi eläinuhrin, mikä teki hänestä vanhurskaan.

:bible:
Hebrealainen (Heb 11:4) kirjoitti:Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain,
ja uskon kautta hän sai todistuksen,
että hän oli vanhurskas,
kun Jumala antoi todistuksen
hänen uhrilahjoistaan


Siis Aabel oli vanhurskas.
Samaan vanhurskauteen viittasi Natanaelkin:

Natanael kirjoitti:
Kaikkina aikoina pelastus perustuu aina syntien sovitukseen Jeesuksen veriuhrin perusteella ja katuvan ihmisen sydämen uskoon. Jumala hyväksyi niin Aabelin uhraaman eläinuhrin, kuin myös Aabrahamin eläinuhrin, jonka Jumala tunsi Raamatun mukaan suloisena tuoksuna. VT:n aikana tarvittiin Kristuksen uhria symboloiva eläinuhri ja uhraajan parannusta tekevä mielenlaatu.

:bible:
Mooses (Gen 15:6) kirjoitti:Ja Abram uskoi Herraan,
ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 06.04.2018 20:08
Näyttää siltä, että Kalamoksen mielipiteet tässä asiassa ovat niin kirjoitusten mukaisia, joten niihin minun on helppo sanoa Aamen. Hän näkee oikein sen yhteyden, mikä uskon kautta annetuilla VT:n eläinuhreilla oli Kristuksen sovitusuhriin.
Jatkan nyt ja täsmennän hieman eilen esittämääni ajatuksenjuoksua. Viime kerralla korostin sitä, että kaikkien aikojen syntiset ihmiset voivat pelastua vain Jeesuksen Kristuksen veren kautta, jonka Hän vuodatti Golgatan ristillä sovittaen meidän syntimme.
Välittömästi syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala näki tärkeäksi viitata tulevaan Messiaaseen, koska muuta tietä pelastukseen ja iankaikkiseen yhteyteen Jumalan kanssa ei ole, 1.Moos. 3:15: :bible3: Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. :bible3:

On laskettu, että Vanhassa Testamentissa on kaikkiaan 456 Messias-profetiaa, joissa Jumalan paratiisissa antama lupaus syntien lopullisesta sovituksesta Kristuksessa toistuu yhä vain uudelleen. Jumalaa pelkääväiset tarvitsivat syntiensä lopullista lunastajaa (=Jeesus) ja mm. suurten kärsimysten mies Job ilmaisi tämän kaipuunsa sanomalla, Job 19:25: :bible3: Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. :bible3: Jeesus itse sanoi, että Mooses kirjoitti kirjoissaan todistuksen Hänestä, ainoasta Jumalalle kelpaavasta syntiuhrista.

:bible:
(Joh 5:46) kirjoitti: Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut.


Toiseksi kirjoitin, että Jumala esitti äärettömän konkreettisesti, millainen sovittaja on ainoa mahdollinen antamalla tarkat määräykset synti- ja sovitusuhreista. Asian tekeminen ymmärrettäväksi oli äärettömän tärkeää. Uhrieläimen kuoleman ajatuksena oli viattoman sijaiskuolema syyllisen tähden. Uhrin tuonut henkilö asetti kätensä uhrieläimen päälle, kun tämä teurastettiin. Tällöin henkilön synti siirtyi vertauskuvallisesti uhrieläimen kannettavaksi, joka kuoli siis henkilön syntien tähden kantaen ne seuraamukset, jotka olisivat kuuluneet uhraajan osalle. Koska synnistä säädetty rangaistus on kuolema, vain sijaiskuolema voi sovittaa toisen tekemän synnin edellyttäen, että sijaiskärsijä katsotaan kelvolliseksi kantamaan synnin. Linkki Uuteen Testamenttiin on seuraava.
Uuden testamentin näkökulmasta tiedämme, että eläinuhri käytäntö oli pelkkä varjo tai viittaus todelliseen uhriin, jonka Jeesus antoi antamalla oman henkensä. Eläinuhri ei siis ollut itsessään riittävä pesemään syntejä pois, vaan sen riittävyys perustui tulevaan uhriin, joka tulisi täyttämään ihmisen vaaditun hinnan. Eläinuhri oli siis toimiva ja voimassaoleva syntien sovittamiseen. Siinä merkityksessä se oli enemmän kuin vertauskuva. Mutta ilman tulevaa täydellistä uhria, josta se oli vertauskuva, se olisi ollut tehoton.
Kun siis Kristus uhrasi itsensä Golgatalla, hänen syytön verensä täytti myös sen velan, joka oli jäänyt vertauskuvallisista eläinuhreista olemaan.
Jeesus on ainoa todellinen ylipappi, joka toimittaa palvelusta todellisessa Herran pystyttämässä pyhäkköteltassa, kuten hebrealaiskirje 8:nnen luvun alussa sanoo. Hänen verensä on sovituksen välineenä korvannut uhrieläinten veren. Golgatan risti on se julkinen sovituspaikka, jonka Jumala on asettanut temppelin verhon takana piilossa olleen kaikkien­pyhimmän tilalle. Jeesuksen kuolema on korvannut VT:n koko uhripalveluksen. Jeesus on "kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen"

:bible:
Hebrealainen (Heb 9:12) kirjoitti: meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta
kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.


Siksi uskallamme käydä Jumalan eteen "varmoina uskossamme" Jeesukseen Kristukseen.

:bible:
Hebrealainen (Heb 10:22) kirjoitti: niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa,
sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 06.04.2018 20:19
Synnit eivät tulleet sovitetuiksi eläinuhreilla vertauskuvana ja enempänäkään kuin vain vertauskuvana Jeesuksen Kristuksen uhriin. Synnit, aikaisemmin eläneiden ja Jeesuksen ristinkuoleman aikana eläneiden ja sen jälkeen elävien synnit, tulivat vasta ja ainoastaan sovitetuiksi (pelastuksen mahdollistaen), kun Jeesus kuoli ristillä ja sovitti syntimme ja nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä, kuoleman vallan voittajana. Siksi vasta silloin Jeesus meni maan alimpiin paikkoihin ja saarnasi vangittuina oleville hengille ja otti vankeja saalikseen ensilahjana Isän luo kolmanteen taivaaseen, tyhjentäen Aabrahamin helman maan alla ja Jeesus otti kuoleman ja tuonelan avaimet saatanalta ja rikki murskasi jaloin saatanan, eli käärmeen pään. Eläinuhrit eivät olleet toimivia sovittamaan syntejä. Ne vain osoittivat että ihminen on syntinen ja synneistä tarvitsee saada sovitus Jeesuksessa Kristuksessa, joka oli tuleva juuri oikeaan aikaan poistamaan ihmiskunnan syntivelan suhteessa Jumalaan ja Jumalan lakiin ja tuomaan sovituksen ja syntien anteeksiantamuksen, jota eläinuhrit eivät voineet millonkaan tuoda ja milloinkaan sieluja pelastaa. Mikä oli peruste Aabrahamin helmaan pääsylle ennen Jeesusta. Se ei ollut eläinuhri, vaan uhrin sijaan kuuliaisuus. Kuuliaisuutta Herra haluaa enemmän kuin uhria. Se oli uskonkuuliaisuus Jumalan Sanalle ja käskyille.
LainaaIlmoita tämä viesti
EdellinenSeuraava

Paluu Synti ja Sovitus

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron