Jumalattomien lopullinen kohtalo

Aikakaudet ja määrähetket. Ylösnousemukset ja Tuomiot.
ViestiLähetetty: 03.06.2015 16:00
Kiitos Jukalle ja Kalamosille heidän viesteistään ylempänä.

Mielenkiintoisia ajatuksia ja nuo Kalamosin linkitykset toisiin ketjuihin olivat kanssa hyviä lukea.

Niinpä, Israelin kansa on Herran silmäterä, Hän siunaa niitä, jotka Israelia siunaavat ja kiroaa ne, jotka Israelia kiroavat.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 05.06.2015 14:11
Eli tuo esille ottamasi sana apoleia
esiintyy hiukan aiemmin samassa Pietarin kirjeessä:

(2 Piet 2:1 AS) Pietari kirjoitti:Mutta kansan seassa oli myös valheprofeettoja
niin kuin teidänkin keskellänne on oleva valheopettajia,
jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja
ja kieltävät Herran, joka osti heidät,
ja tuottavat itselleen äkillisen tuhon
.


Myös RK kääntää tuossa kohden "tuhon".
Kun sitten katsomme eteenpäin, niin ymmärrämme minkälaisesta tuhosta
tässäkin tapauksessa oli kysymys.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 06.06.2015 13:39
Eli se tuho on fyysisen tason tuhoutuminen, lihan kuolema, joka ei pidä sisällään annihilaatiota, olemassaolon tyhjiin raukeamista, vaan sen fyysisen tuhoutumisen jälkeen seuraa iankaikkinen rangaistus sielulle - näin se nyt käsitän.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 06.06.2015 18:55
Juuri näin. Eli jos katsomme vaikka luvun kaksi alkua,
niin Pietari vertaa noiden ihmisten tuhoa langenneiden enkelien kohtaloon.
Eivät he ole millään tavoin tyhjiinrauenneet vaan aivan päinvastoin:

(2 Piet 2:4) Pietari kirjoitti:Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät,
vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin,
ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 06.06.2015 20:03
totuusfriikki7678 kirjoitti:Eli se tuho on fyysisen tason tuhoutuminen, lihan kuolema, joka ei pidä sisällään annihilaatiota, olemassaolon tyhjiin raukeamista, vaan sen fyysisen tuhoutumisen jälkeen seuraa iankaikkinen rangaistus sielulle - näin se nyt käsitän.


Tässä liikumme alueella, josta olen vältellyt kiistelemästä veljien ja sisarien kanssa. Kaikkia oppeja tärkeämpänä olen pitänyt ja pidän sitä, että ihmiset saavat kuulla Jumalan evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta ja uskoa Häneen itselleen pelastukseksi.

Paavali esitti nämä pelastuksen perusteet tärkeysjärjestyksessä näin

Kuva
(1 Kor 15:1-4,11) Paavali kirjoitti: Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan... näin me saarnaamme, ja näin te olette uskoon tulleet


Raamatun opetus ja oppi ovat kuitenkin todella tärkeitä asioita; tarkoitan lausumallani sitä, että pidän kaikkein tärkeinpänä, että ihminen tulee ensin uskoon -syntyy ylhäältä- koska sen jälkeen hän saa opetusta, paitsi seurakunnalta niin myös Jumalalta itseltään. Onhan hän nyt Taivaallisen Isän lapsi ja tulee Isän itsensä opettamaksi.

Tällä kerralla kirjoittamisellani on toinenkin aihe ja syy - hyvin vakava. Teen siitä oman aloituksen ja se koskee harhaoppeja. Kalamos aikaisemmin lainasi Pietarin kirjeestä tätä kohtaa

Kuva
(2 Piet 2:1) Pietari kirjoitti: Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon


Valheopettajia ja vääria profeettoja on seurakunnassa ollut alusta alkaen. Heitä oli paljon jo Jumalan omaisuuskansan Israelin vaelluksen aikana ja he eksyttivätkin lopuksi kansan (jäännöstä lukuunottamatta, joka on aina ollut Israelin Jumalalle uskollinen). He ovat tuoneet ja tuovat seurakuntaan sisälle turmiollisia harhaoppeja, tekevät tunnustekoja, esiintyvät itseään korostaen voideltuina, puhuvat sujuvin ja liehakoivin sanoin Jeesuksesta -jopa Hänen rististään ja verestään- mutta he kieltävät meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen henkilön jumaluuden. Tämä harhaoppi valtaa ihmisiä ehkä jopa voimallisemmin kuin fyysiset manifestaatiot, pelkkiin kehon ja sielun tunnekokemuksiin perustuvat jumalan kohtaamiset, joihin päivinämme liittyy jotain sellaista "uutta", josta Raamattu ei kerro, mutta joka on otettu vastaan, koska se tuntuu hyvältä.

Toivon voivani tehdä lähipäivinä aloituksen tästä vakavasta asiasta, josta VT:n profeetat, Jeesus ja apostolit toistuvasti puhuivat ja varoittivat. Tämä asia on niin vakava, että Jeesus varoitti opetuslapsiaan

Kuva
(Matt 24:24) Matteus kirjoitti:Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 07.06.2015 08:13
Harhaopin yksi tunnusmerkki on se, että etsitään asioita,
esimerkiksi nyt aloittajan esille tuomassa tapauksessa tyhjiinraukeamisoppia,
sellaisista Sanan kohdista,
joissa konteksti ei mitenkään liity ruumiin, sielun tai hengen ikuisuuskysymyksiin.
Tosin, kuten totuusfriikki hienosti on ketjussa tuonut esiin,
niin näiltä sivuraiteilta haettuja jakeitakaan hyväksi käyttäen,
ei Raamatusta voi löytää mitään ihmisen tyhjiinraukeamista.

Samoin on Herran kieltämisen kanssa.
Harhaopit väittävät, että Jumalan ainosyntyinen Poika ei ole Jumala.
Ja sitten taas haetaan Raamatusta kohtia sivuraiteilta
eikä sieltä, missä suoraan sanotaan, mikä Hän on.
Näille ihmisille Jeesus ei ole sitä, mitä esimerkiksi Tuomaalle,
joka sai kohdata ylösnousseen Vapahtajan:
"Minun Herrani ja minun Jumalani".

Nyt kun etsitään Raamatun vastausta aloittajan tässä ketjussa esiin nostamaan aiheeseen,
niin Raamatussa on useita kohtia, jotka suoraan kertovat sen,
että ihminen on ikuisuusolento.

Kuva
(Dan 12:2) Daniel kirjoitti:Ja monet maan tomussa makaavista heräävät,
toiset iankaikkiseen elämään,
toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.


Siis ruumiin ylösnousemus koskee kaikkia.
Vanhurskaita ja vääriä.

Kuva
(Joh 5:28-29) Jeesuksen sanat, jotka Johannes kirjoitti:Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee,
jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat,
kuulevat hänen äänensä
ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen,
mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.


Ja Raamattu vieläpä kertoo minkalaisessa ylösnousemusruumiissa
vanhurskaat heräävät ja minkälaisessa väärät.
Ja siinä ylösnousemusruumiissaan itse kukin sitten viettää ikuisuutensa,
vanhurskaat Herransa ja väärät oman herransa kanssa.

Kuva
(Ilm 20:10-15) Johannes kirjoitti:Paholainen, niiden eksyttäjä, heitetään siihen tuli- ja rikkijärveen,
jossa myös peto ja väärä profeetta ovat,
ja niitä piinataan yötä päivää, aina ja ikuisesti.
...
Ja jos jonkun nimeä ei löytynyt elämän kirjaan kirjoitettuna,
hänet heitettiin tuliseen järveen.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 07.06.2015 11:50
Lyhyesti sanottuna harhaopit kiertyvät aina tavalla tai toisella Jeeseksen Kristuksen persoonan tai Hänen lunastustyönsä ympärille. Harhaopit kieltävät Jeesuksen jumaluuden tai Hänen ristinsä prinsiipin (eli ristintyön pelastuksen keskeisenä ja ainoana perustana). Näitä kahta perustavaa laatua olevaa harhaoppia kutsutaan areiolaisuudeksi ja pelagiolaisuudeksi; näiden harhaoppien tunteminen auttaa uskovia pääsemään selville myös niiden synnyttämistä muista Raamatulle vieraista opeista, joita esiintyy ajassamme.

No, tämä ei nyt ole se lupaamani aloitus harhaopeista, se myöhemmin. Kaksi asiaa tahdon kuitenkin tässä tuoda esille, ettei kirjoitukseni tuottaisi kenellekään veljelleni tai sisarelleni Herrassa mielen hämminkiä.

Kaikki opissa erehtyminen ei välttämättä ole uskossa erehtymistä. Joku voi ajatella virheellisesti oikean opin kannalta asiaa tarkasteltaessa, mutta hän on kuitenkin elävässä uskossa Vapahtajaan. Näin usein onkin lähtiessämme seuraamaan Jeesusta ja kun Hän alkaa riisumaan meitä uskonnollisista kaavuistamme ja luuloistamme.

On asioita, joista ajattelemme ehkä eri tavoin kuin muut tuntemamme uskovaiset. Kysymys ei ole harhaopeista vaan käsityseroista. Raamattu opettaa näistä mm näin

Kuva
(Fil 3:12-16) Paavali kirjoitti:
Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.
Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,
minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.
Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.
Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!


Toivotan jokaiselle lukijalle hyvää sunnuntaipäivän jatkoa ja Jeesuksen Kristuksen armon osallisuutta, Hänen, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, totisesti.
- - -
Piti palata korjaamaan vähän viestiä, kun innostuin tuosta Herran ylistyksestä niin, että unohdin laittaa siihen liittyvän raamatunpaikan näkyviin. Tässä tuo jae, jossa suluissa edellisestä jakeesta lisäämäni sana.

Kuva
(Room 9:5) Paavali kirjoitti: heidän (israelilaisten) ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 07.06.2015 12:49
Odotan innolla lupaamaasi aloitusta jukka1954.
Iloitsen suuresti siitä Sanan syvällisestä ja sisäisestä tuntemisesta, joka sinulla on.
Kirjoituksesi ovat kuin ... tai siis ...
kirjoituksesi ovat taivaan lahja tämän foorumin lukijoille, joista minä olen yksi.

Mutta nyt tämän totuusfriikin avaaman ketjun aiheeseen,
joka ymmärtääkseni kiteytyy alkutekstin sanan apoleia ympärille.

Tuo sana tulee verbistä apollymi = tuhota.
Tuota verbiä käytetään esimerkiksi seuraavassa jakeessa:

Kuva
(Matt 2:13) Matteus kirjoitti:Mutta kun he olivat menneet, niin katso,
Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi:

"Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin,
ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon;
sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet"
.


Tosiasiassa kysymys oli enemmästä kuin vain siitä,
että Herodes olisi halunnut surmata tämän lapsen.
Herodes halusi tuhota sen Kuninkuuden, josta hän oli kuullut tähän lapseen liittyen.
Herodes halusi tuhota Jumalan Valtakunnan.
Siksi tässäkin kohdassa olisi parempi kääntää kirjaimellisesti:
Herodes on etsivä lasta tuhotakseen hänet.

Mutta se on selvää,
että tämäkään jae ei puhu mitään tuon lapsen sielun ikuisuuskohtalosta.
LainaaIlmoita tämä viesti
Avatar
Viestit: 70
Liittynyt: 06.06.2015 13:57
ViestiLähetetty: 14.06.2015 12:04
Kiitokset edellisten viestien kirjoittajille hyvistä puheenvuoroistanne.

Harhaopeista ja vääristä profeetoista on tärkeää varoittaa ja pyrkiä oikaisemaan Jumalan sanalla sellaisia.

Sallinette kertoa, miksi minua on askarruttanut paljon nämä kuolleiden tilaa ja kadotusta/helvettiä koskevat asiat/opit. Olen nimittäin elämäni aikana ollut muutaman vuoden adventisti. Kuten varmaan tiedättekin niin adventismissa on omalaatuinen oppi kuolemasta, kuolleiden tilasta ja kadotuksesta. Ne istuivat minussa syvällä ja olen paljon tehnyt työtä Raamatun kanssa päästäkseni näissäkin kysymyksissä selvyyteen ja raittiiseen uskoon. Uskon Jumalan Hengellään minua siinä auttavan ja valaisevan.

Kalamos: "sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet". Hyvä kun toit tuon jakeen esiin, enpä ollut ennen huomannutkaan, että se verbi apollymi on siinäkin tekstissä. Tosiaan ei siihen liity mikään "annihilaatio" - olen sen viimein käsittänyt, Pyhän Hengen valaisemana ja kristittyjen Jumalan välikappaleiden auttamana.
LainaaIlmoita tämä viesti
Avatar
Viestit: 70
Liittynyt: 06.06.2015 13:57
ViestiLähetetty: 14.06.2015 12:09
jukka1954 kirjoitti:Kaikki opissa erehtyminen ei välttämättä ole uskossa erehtymistä. Joku voi ajatella virheellisesti oikean opin kannalta asiaa tarkasteltaessa, mutta hän on kuitenkin elävässä uskossa Vapahtajaan. Näin usein onkin lähtiessämme seuraamaan Jeesusta ja kun Hän alkaa riisumaan meitä uskonnollisista kaavuistamme ja luuloistamme.

On asioita, joista ajattelemme ehkä eri tavoin kuin muut tuntemamme uskovaiset. Kysymys ei ole harhaopeista vaan käsityseroista. Raamattu opettaa näistä mm näin

Kuva
(Fil 3:12-16) Paavali kirjoitti:
Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.
Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,
minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.
Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.
Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!Niinpä, on myös ihan vaan käsitys-/tulkintaeroja kristittyjen välillä eri asioissa, kun kristityt ovat tulkinneet Sanaa eri tavoilla. Aina ei ole kyseessä harhaoppi ja eri tavalla uskova kristitty on aidosti elävässä uskossa Kristukseen.
LainaaIlmoita tämä viesti
Edellinen

Paluu Lopun tapahtumat

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron