hypomenoon blogi

Avaa oma blogisi. Kuvablogit. Teemablogit.
Blogeja muualta.

Viestit: 199
Liittynyt: 13.06.2018 20:27
ViestiLähetetty: 30.06.2018 09:06
:bible:
Paavali (2 Kor 12:9-10) kirjoitti:Ja hän sanoi minulle:
"Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa".
Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani,
että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
Sentähden minä olen mielistynyt
heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden;
sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.


Kiitos, Isä, että Paavali on kirjannut Henkesi vaikutuksesta oman elämänsä kokemuksia ja oivaltanut tärkeimmän, josta saan minäkin lohtua ja voimaa.
Lainaa

Viestit: 199
Liittynyt: 13.06.2018 20:27
ViestiLähetetty: 05.09.2018 11:16
:bible2: Raamattu kansalle
Paavali (Fil 1:20-21) kirjoitti:Harras odotukseni ja toivoni on, etten joudu millään tavoin häpeään vaan että Kristus nyt, niin kuin aina, tulee rohkeasti ylistetyksi minun ruumiissani, joko elämän tai kuoleman kautta.
Sillä minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto.


Jo vuosia minulle merkittävä ja vahvistava Sana. Viime viikkojen aikana merkittävyys kasvanut.
Mikä armo olla Jumalan lapsi Kristuksen tähden.
Lainaa

Viestit: 199
Liittynyt: 13.06.2018 20:27
ViestiLähetetty: 07.09.2018 08:48
Kun ikää tulee prioriteetit muuttuvat.
Jää yksi se tärkein. Seuraavat Raamatun kohdat kuvaavat mitä tarkoitan.

:bible:
Luukas (10:42) kirjoitti:mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa.
Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois.


:bible:
Matteus (6:33-34) kirjoitti:Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa,
niin myös kaikki tämä teille annetaan.
Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä,
sillä huominen päivä pitää murheen itsestään.
Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.
Lainaa

Viestit: 199
Liittynyt: 13.06.2018 20:27
ViestiLähetetty: 07.09.2018 15:19
"Pohjalaudan" mietteitä


:bible2: Raamattu kansalle
Johannes (1 Joh 3:1) kirjoitti:Katsokaa, millaista rakkautta Isä on meille osoittanut,
että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin.
Siksi maailma ei tunne meitä, eihän se tunne häntäkään.


Iloni aihe olla Jumalan lapsi, kun sain armon ottaa Jeesuksen vastaan elämääni. Silloin tapahtui, että Jumalan antoi oikeuden tulla Hänen lapsekseen, kun uskoin Jeesuksen nimeen. Uskon kautta.

Tapahtui muutakin. Tulin vanhurskaaksi. Sotatila päättyi suhteessa Jumalaan.

:bible2: Raamattu kansalle
Paavali (Room 5:1) kirjoitti:Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi,
meillä on rauha Jumalan kanssa
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.


Lisäksi itse Kristus on minun rauhani. Tämä on totta jokaisen uskoon tulleen kohdalla. Lukiessani Jumalan Sanaa huomaan, että tämä Kristuksen rauha meissä vaikuttaa sotatilan loppumisen suhteessa uskoon tulleeseen lähimmäiseen. Tästä voi tarkemmin lukea ja tutkia Raamatusta.

Mietteeni jaan Sinun luettavaksesi. Sanan kohdat itsessään ovat pohjattomia, ammentamattomia. Pohdinnassani ei ole "kaivon" vettä edes pientä mittalusikallista. Turvallista. Se kertoo Jumalan olevan suuruudessaan mittaamaton. Tällainen Jumala tahtoo olla Isämme Poikansa Jeesuksen kautta. Tämä saa sisimpäni riemuitsemaan.

Kirjoittamani voi tulla myös todeksi Sinulle, joka et vielä ole tullut uskoon. Parasta, kestävää ja katoamatonta.
Lainaa

Viestit: 199
Liittynyt: 13.06.2018 20:27
ViestiLähetetty: 09.09.2018 11:08
Tämän päivän teema on Jumalan huolenpito.

Raamatun ääressä iloni jälleen kasvoi. Huomaan tulevani ravituksi sekä olevani Jumalan huolenpidossa.

Paljon mietteitä ja ajatuksia versoi. Ymmärryksen valaistessa mitä luin riemuitsin hengessäni.

Kaksi jaetta tahdon jakaa. Toinen läksy osuudesta ja toinen jonkun päivän pohdintojen mukana tullut.

:bible:
Paavali (Room 13:11) kirjoitti:
Ja vielä: tiedättehän tämän ajankohdan, että teidän on jo aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun tulimme uskoon.


:bible2:
Pietari(1 Piet 1:17) kirjoitti:
Jos te siis Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika..
Lainaa

Viestit: 199
Liittynyt: 13.06.2018 20:27
ViestiLähetetty: 11.09.2018 15:56
:bible2:
Pietari (1 Piet 1:17-19) kirjoitti:
Jos te siis Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika.
Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, kuin virheettömän ja tahrattoman Karitsan, kalliilla verellä.


Minulla on paljon ilon aiheita. Eräs niistä on, että Jumala on Isäni Jeesuksen tähden. Ollessaan maan päällä Jeesus rukoili Isää. Samoin saan minäkin rukoilla Isää.
Hän ei ole kuka tahansa, vaan Herra joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren kaiken mitä mitä niissä on.

Vaikka Hän on Isäni on Hän myös pyhä ja vanhurskas. Pietari lukijan parhaaksi kehottaa jumalanpelon mukaiseen vaellukseen. Minusta tämä on turvallista. Olen lunastettu Kristuksen kalliilla verellä. Tämän ymmärtäminen saa aikaan muutosta uskovan vaelluksessa!

Kun tulin uskoon oli se kokonaan Jumalan Hengen työtä. Sama koskee myös vaellustani. Jumalan sana lupaa valmiit teot vaellukseemme, josta Paavali kirjoittaa efesolaisille. Jokapäiväistä suostumista Hänen tahtoonsa kaikissa asioissa. Tähän olen orientoitunut kaiken aikaa ja jatkuu, kunnes olen perillä Kotona.

Huomaan että olen ympäröity Jumalalla Jeesuksessa Pyhän Hengen kautta. Pelastus, vaellus, rukous, ahdistukset, ilot jne. Kaikessa on itse Jumala läsnä. Tämä Jumalan uskollisuus löytyy kaikkialta Raamatusta. Tässä mielessä en ole yksin koskaan. Et myöskään Sinä!
Lainaa

Viestit: 199
Liittynyt: 13.06.2018 20:27
ViestiLähetetty: 12.09.2018 15:09
Kiitollisuus

Kun avaan Raamatun sieltä ei mainokset pompi omiin intresseihinsä.
Ei. Avaan. Luen. Tulen ravituksi.

On rauha. Tilanne on myös rauhoitettu Jumalan puolelta. Ainoa häiriö tulee Paholaiselta ja hänen apureiltaan. Se kuuluu uskovan elämään.

:bible2: Raamattu kansalle
Paavali (2 Tim 3:16-17) kirjoitti:Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin.
Lainaa

Viestit: 199
Liittynyt: 13.06.2018 20:27
ViestiLähetetty: 21.09.2018 10:28
Vuosikymmenten jokapäiväinen "puristus" on ollut siunaus ja rikkaus.
Armo on saada taipua Jumalan väkevän käden alle ja samastua Paavalin tavoin oman elämäni näköiseen huudahdukseen:
elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto.


Voimani hiipumalla hiipuu. Jaksaminen vähäistä. Kuitenkin voin yhtyä Jumalan pyhän sanan lupaukseen,
he vaeltavat, eivätkä väsy.


Katkeaako elämäni lanka (savimajan purku) vai jatkuuko tehtäväni!

Hitaasti olen oppinut käsittämään Jumalan Sanaa käytännön vaelluksessa Jeesusta seuratessani. Kuitenkin saan vahvistua siinä armossa, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä Jumalan armo on kasvattanut hylkäämään asioita, jotka Hän on minulle osoittanut. Mikä Isä!

Valkeudessa vaeltaminen Jumalan lapsena Jeesuksen tähden. Oi mikä riemu lunastetun.
Jeesuksen tähden nyt on Isä mulla saan veren turvissa luoksensa tulla.
Lainaa

Viestit: 199
Liittynyt: 13.06.2018 20:27
ViestiLähetetty: 25.09.2018 15:58
Voi miten riemastutti lukiessani äsken Johanneksen kirjeen sanomaa.

:bible:
Johannes (1 Joh 4:9-10) kirjoitti:
Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus,
että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan,
että me eläisimme hänen kauttansa.
Siinä on rakkaus
-ei siinä,
että me rakastimme Jumalaa,
vaan siinä,
että hän rakasti meitä ja lähetti
Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.MINÄ TÄSSÄ ILAHDUN SUURESTI TUOSTA JUMALAN ASTUMISESTA IHMISEN ELÄMÄÄN. SITTEN USKOVINA VASTAKAIKUKIN SAA OSUUTENSA.
Lainaa

Viestit: 199
Liittynyt: 13.06.2018 20:27
ViestiLähetetty: 06.10.2018 14:05
Olemme maailmassa, mutta emme maailmasta


Paavali (Paavali Gal 1:3-5) kirjoitti:Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan! Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

Eikö ole ihmeellistä! Tätä lukiessani murruin.
Jumalan, Isämme, tahto toteutui Jeesuksessa.

Tätä puhuttelevaa tekstiä edelsi se, mitä Johannes kirjeessään kirjoittaa.
Johannes (1 Joh 5:19) kirjoitti:
Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa.

Maailma Jumalalle vieras ihmiskunta.

Pahan valta kasvaa ympärillämme. Tämän näemme jokainen.
Saamme rukoilla virren katkelmaa lainaten:
Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman... (Dietrich Bonhoeffer kokemus)

Vahvistavia asioita ovat
- Raamatun Sanan ravinto päivittäin
- osallistuminen seurakunnan kokouksiin
- oma palvelustyö srk:ssa
- arkielämässä valona, johon Sanasta saamme käytännön vinkkiä.

Tässä muutama esimerkki.
Perustuksissa olemme, ei mitään sellaista, mitä tarvitsee kurotella. Annettiinhan meille pelastuskin valmiiksi meistä riipumatta Jeesuksessa Kristuksessa.

Mitä pimeämmäksi käy, sitä kirkkaampana loistamme. Valo, joka meissä on, on itse Herra Jeesus Kristus.
Lainaa
Seuraava

Paluu Blogit

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa