Mikä vielä pidättää Antikristusta ?

ViestiLähetetty: 14.01.2016 20:36
kalamos kirjoitti:apostasia = poistuminen
tulee verbistä
afistemi = poistua


Apostasia (subs.) käännetään useimpiin raamatunlaitoksiin sanalla luopumus (näin Saarisalo, Gyllenberg, Saarnivaara, RK, KJV, Biblia ym). Afistemi (verbi)=panna pois; vietellä luopumaan; passiivi luopua, poistua, pysyä erillään. Afistemi muodostuu sanoista apo=pois ja histemi=asettaa.

Apostasia ja sen johdannaisia käytetään kymmeniä kertoja Septuagintassa kuvaamaan juutalaisten luopumusta Herrasta ja Jumalan lain rikkomista. Apostasia-sanalle rinnakkainen termi on apostasis, kapina.

Tutkin lisää, mutta lainaan pätkän koineen kreikan kieliopista, koska tämä on mielestäni huomioitava afistemi-sanan merkitystä tarkasteltaessa. Sanakirjasta: apostasia(f)=luopumus (med. afistamai=poistua)

Aktiivi, mediumi ja passiivi:
1)Aktiivi kuvastaa yksinkertaisesti toimintaa.
2)Mediumin käyttö kertoo, että subjektin ja predikaatin ilmaiseman toiminnan välillä vallitsee läheinen suhde. Mediumi voi olla 2a.transitiivinen tai 2b.intransitiivinen. 2a transitiivinen mediumi kertoo, että subjekti on läheisesti osallinen toimintaan tai siitä erityisen kiinnostunut (tekee jotakin omassa intressissään). 2b. intransitiivinen mediumi kertoo, että toiminta vaikuttaa itse subjektiin.
3)Passiivi kertoo, että subjektiin vaikuttaa sellainen toiminta, johon subjekti itse ei ole osallinen. Koska kreikan passiivi on kehittynyt mediumista, se ei aina eroa siitä muotonsa puolesta.

Tällaisina hetkinä kaipaa Aapelia (Saarisalo) ja Ristoa (Santala), joilta voisi kysyä ja oppia lisää. Nuoruudesta tunnen Miikka Ruokasen, mutta en ole vuosikymmeneen ollut häneen yhteydessä. Rohkenisinkohan?

Sanan tulkinta on vaikea tehtävä, koska tässä muodossa (2.Ts.2:3) se on UT:ssa ainutkertainen. Toisen kerran se esiintyy Ap.t 21:2, mutta erilaisessa yhteydessä.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 16.01.2016 14:01
Joka tapauksessa tämän ketjun avauksessa lainatun
Raamatunkatkelman mukaan
jonkin esteen täytyy poistua,
ennenkuin antikristus voi tulla.

Ja minä ymmärrän niin,
että Kristuksen (ruumiin eli seurakunnan) täytyy poistua,
ennenkuin antikristus voi tulla.

Ja vasta näiden kahden tapahtuman jälkeen
koittaa Herran päivä, se kauheus,
jonka tessalonikalaiset luulivat jo olevan läsnä.

Kuva
Paavali (2 Tess 2:1-4) kirjoitti:
pyydämme teitä, veljet,
ettette anna minkään hengen ettekä sanan
ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen
heti järkyttää itseänne,
niin että menetätte mielenne maltin,
ettekä anna niiden itseänne peljästyttää,
ikäänkuin Herran
[vihan ja synkeyden] päivä jo olisi läsnä.

Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla.
Sillä se päivä
[Herran vihan päivä] ei tule,
ennenkuin poistuminen
[seurakunnan tempaus]
ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken,
mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan,
niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.


Siis vasta, kun Kristus (Hänen ruumiinsa) on poistunut,
ja antikristus tullut, koittaa Herran vihan päivä.

Tessalonikalaiset olivat saaneet jostain kauhuinformaatiota,
että Herran päivä olisi jo läsnä, ja niin he olivat
- järkyttyneet
- menettäneet mielensä maltin
- peljästyneet
niin vakavasti, että Paavalin täytyi kirjoittaa heille toinen kirje, jossa selvittää,
että Herran päivä ei tule ennenkuin nuo kaksi toisiinsa kytkeytyvää asiaa
- Kristuksen poistuminen (Hänen ruumiinsa eli seurakunnan pois ottaminen)
- antikristuksen tuleminen
ovat tapahtuneet.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 16.01.2016 14:01
Jaetta (2 Tess 2:3)
selvittäessään Ann Rowan tuo esille
(KUVAN JA SANAN kustantamassa
Sid Rothin kirjassa 'Ennen kuin luuletkaan')
seuraavaa:

... kreikan kielen tutkijat huomauttavat,
että sanan apostasia tarkka käännös on "[seurakunnan] lähtö".
Toisin sanoen Herran päivä ei tule,
ennenkuin lähtö (ylöstempaus) ensin tapahtuu.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 17.01.2016 17:47
Jos jollakulla on kyseinen kirja, niin toivoisin saavani siinä mahdollisesti mainitut linkit niihin "kreikan kielen tutkijoiden tutkimustuloksiin" joiden mukaan sanan apostasia "tarkka käännös" on "[seurakunnan] lähtö". Mutta koko aiheesta enemmän pienen tauon jälkeen. Kahden viikon aikana minulle tehdään tutkimuksia liittyen sokeritautiini ja jalkojeni hälyttävän huonoon verenkiertoon. Näiden parin viikon aikana (noin kuun vaihteessa) meillä on lisäksi odotettavissa jännittävä ja iloinen perhetapahtuma, kun koirani synnyttää pentuja. Sen jälkeen täällä onkin perin rauhallista (aah, ihanaa) - kolmisen viikkoa (huokaus) ja sitten talo on täynnä vipinää (syvä huokaus).

Pysytään kuulolla. Kyllä itsekin varmasti palstalla poikkean parin viikon sisälläkin, mutta jos on kysymys Jumalan pyhästä ja muuttumattomasta Sanasta, niin tahdon tutkia asiat perinpohjin ja lähteä liikkeelle ilman ennakkoasenteita ja rukouksin "Herra, opeta minua". Ei pidä kiirehtiä eikä lausua mitään lopullista ennen kuin on tullut vakuttuneeksi asiasta.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 17.01.2016 19:58
Ann Rowan viittaa Amplified Bible -Raamatunkäännöksen
kreikan kielen tutkijoihin.

Mutta joka tapauksessa sana apostasia
ei sisällä itseisarvona mitään esimerkiksi uskoon liittyvää.

Apostasia ei ole suomeksi käännettynä
uskosta luopuminen tai uskon poistuminen.
Se, mikä milloinkin poistuu,
ilmenee aina tekstiyhteydestä.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 28.03.2016 00:27
kalamos kirjoitti:Tessalonikalaiset olivat saaneet jostain kauhuinformaatiota,
että Herran päivä olisi jo läsnä, ja niin he olivat
- järkyttyneet
- menettäneet mielensä maltin
- peljästyneet
niin vakavasti, että Paavalin täytyi kirjoittaa heille toinen kirje, jossa selvittää,
että Herran päivä ei tule ennenkuin nuo kaksi toisiinsa kytkeytyvää asiaa
- Kristuksen poistuminen (Hänen ruumiinsa eli seurakunnan pois ottaminen)
- antikristuksen tuleminen
ovat tapahtuneet.


2 Tess 2:3 apostasia (joka siis tulee verbistä aphistemi = apo+histemi) voidaan aivan samoin kuin useimmissa muissa kohdissakin kääntää suoraan, eikä "tulkita" sitä luopumukseksi. Perustelen sitä silläkin, että aphistemi on 14 kertaa UT:ssä, eikä ilmaisua ole normaalisti käännetty luopumiseksi vaan poistumiseksi (esimerkiksi "Hän ei poistunut pyhäköstä", " poistui perkele hänen luotaan ajaksi" yms.)

Tällöin on kyseessä "lähteminen pois asemasta jossa on" eli MINUN käännökseni:

Kuva
Paavali (2 Tess 2:3) kirjoitti:Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin lähtö/poistuminen ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi.


Entistä mielenkiintoisemmaksi asian tekee se, että kyseisen sanan edessä tuossa 2 Tess 2:3:ssa on määräinen artikkeli, eli kyse ei ole mistä tahansa tapahtumasta, vaan sellaisesta joka kirjeen vastaanottavalla seurakunnalla oli etukäteen tiedossa. Artikkelia ei olisi tarvittu, jos seurakunta ei jo kirjettä vastaanottaessaan tietäisi mistä "lähdöstä/poistumisesta" puhutaan.

Eli kun kirjoitit: "Tessalonikalaiset olivat saaneet jostain kauhuinformaatiota", minä ennemminkin ymmärtäisin että he olivat saaneet informaatiota asiasta aivan luotettavalta taholta - mahdollisesti siis Paavalilta itseltään - että tällainen "the poistuminen" olisi eräänä päivänä edessä. Uskon, että heillä oli asiassa hieman "mopo karannut käsistä", ja Paavali juuri rauhoittelee heitä tämän vuoksi.

Näin siis termit tempaus ja antikristus olivat (syystä tai toisesta) tessalonikalaisille ennestään tuttuja (kullakin määräinen artikkeli), eikä Paavali kirjoittanut asiasta kyseiseen kirjeeseen paljoa.

Pienenä kuriositeettinä asiaan liittyen mainitsisin, että kaikki englanninkieliset käännökset ennen KJV:tä käyttivät tässä lähtemiseen liittyvää termiä, vasta KJV ensimmäistä kertaa kääntää kohdan luopumukseksi. Joku onkin arvioinut tämän olevan katolisen kirkon hapatusta - mene ja tiedä. ;)

Mutta itse olen vahvasti samalla kannalla, että tässä selkeästi ehdollistetaan laittomuuden ihmisen tulo tempauksen tapahtumiseen; eli sehän se juuri on mikä pidättää. Tämä on samalla myös dispensationalismia puhtaimmillaan, koska dispensationalismin perusluonteisiin ajatuksiin kuuluu, ettei mitkään kaksi armotalouskautta voi olla ajallisesti päällekkäin - vähääkään.

No, toiset pitävät dispensationalismista ja toiset saavat siitä näppylöitä... :) mutta mielestäni 1 Tess 5:9 antaa melko suoran lausunnon asiasta: "Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta", ja uskoakseni tämäkin lause merkitsi tessalonikalaisille enemmän kuin rivikristitylle tänään - viitaten aiempaan kommenttiini siitä että tessalonikalaisille tempaus tuntui olevan kokolailla tunnettu käsite.

Ja toisaalta, heidän keskuuteensa levinnyt pelko siitä että "Herran päivä tuli jo ja me jäimme vihaan" saattoi hyvinkin olla Paavalin itsensä heille aiemmin paljastamien asioiden vuoksi hieman arka asia Paavalille; tämä on nyt vain ihan arvailua mutta voi olla että Paavali oli kertonut "liikaa" tessalonikalaisille ja vältti tämän jälkeen asioiden puhumista liian suoraan muille - jotta samanlaisia epävarmuuksia ei heräisi muissakin seurakunnissa. Mene ja tiedä. Mutta nuo määräiset artikkelit...
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 28.03.2016 14:23
Kieltämättä varsin vaikea kohta. Lähden liikkeelle Exapin huomioista englanninkielisistä käännöksistä.

Exap:Pienenä kuriositeettinä asiaan liittyen mainitsisin, että kaikki englanninkieliset käännökset ennen KJV:tä käyttivät tässä lähtemiseen liittyvää termiä, vasta KJV ensimmäistä kertaa kääntää kohdan luopumukseksi.


Englannin kielessä sana käännetään useimmiten sanalla rebellion = kapina,vastarinta. Jotkut lähteet tarkentavat sanan merkitsevän siinä mielessä jostain asemasta lähtemisenä, että käyttävät sanaparia "falling away", joka kirjaimellisesti on "pudota pois". Tämä on tietenkin lähtemiseen liittyvä termi, sillä tällainen käännös antaa ymmärtää, että kun pudotaan jostain pois, niin samalla lähdetään siitä jostain pois.

Kreikkalaisessa tässä kohdassa olevasta sanasta (apostasia) tulee suoraan englantilainen sana "apostasy", joka merkitsee luopumista. Näin ollen kyseessä olisi ihmisen vastarinta, jolloin lähdetään jostain pois - voidaan helposti tehdä sellainen johtopäätös, että ihmiset lähtevät pois uskosta eli luopuvat. Tämä näyttää olevan englanninkielisen maailman näkökohta, johon viittaa juuri sanan "apostasy" suomennettuna "luopuminen".

Näin asian ymmärsi mm. John Wesley, joka selitti "falling away" merkitystä:"Unless the falling away - From the pure faith of the gospel, come first." Suoraan suomennettuna "pudota pois - puhtaasta evankeliumin mukaisesta uskosta."

Myös BibleStudyToolsin kreikankielinen osio selittää kohdan merkitsevän juuri uskosta luopumista. Englanninkielinen sivusta käyttää tässäkin sanaparia "falling away" eli pudota jostain pois. Selitysosassaan sivusto toteaa, että kyseessä on uskosta luopuminen.

Paavali oli monin tavoin eri kirjeissä ottanut esille, millaiset vaikeat ajat ovat vielä edessä. Harhaopettajia tulee ja monet luopuvat uskosta. Hän toteaakin nyt:

Kuva
Paavali (2 Tess 2:5) kirjoitti:Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?


Myös Herramme ja Vapahtajamme viittasi useissa kohdissa lopun aikoina tulevaan luopumisen aikakauteen.

Kuva
Matteus (24:10) kirjoitti:Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.


Ajatuksiin nousevat myös Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumissa. Ihmiset eivät ota vastaan evankeliumin ilosanomaa Jeesuksesta, vaan he valitsevat toisen herran. Meidän aikanamme Jumalan Sanaa turhennetaan ja moninaiset harhaopit liberaaliteologioineen ja äärikarismaattisuutineen jylläävät ja saavat suosiota.

Kuva
Johannes (5:43) kirjoitti:Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.


Ehkä on hyvä lukea asiakokonaisuus. Kaikki viittaa siihen, että kysymyksessä on suuri luopumus, joka tulee ennen Herramme toista tulemista. Kyse on väkevästä eksytyksestä, jossa ei ole elävää ja pelastavaa uskoa. Tässä esillä olevassa kirjeessä sanotaan suoraan, että Jumala lähettää tuon eksytyksen. Se tulee siis varmasti tapahtumaan lopun aikoina.

Kuva
Paavali (2 Tess 2:3-12) kirjoitti:Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 28.03.2016 16:43
Minä en pysty tavoittamaan mitään ymmärrettävissä olevaa ilmoitusta Paavalin sanomasta,
jos tuo apostasia käännetään luopumiseksi.

Mutta tuo Paavalin ilmoitus tulee täysin ymmärrettäväksi,
kun sen kääntää niinkuin Exap käänsi,
ja kuten se minunkin mielestäni tulee kääntää
pitäytyen rehellisesti siihen tosiasiaan, että ilman tulkitsemista

    apostasia = poistuminen
    tulee verbistä
    afistemi = poistua


Mutta ketjun alkuperäinen aihe on siis kysymys siitä,
Mikä vielä pidättää Antikristusta?

Ja minä ymmärrän siten kuin olen tässä ketjussa tarkemmin kertonut,
että Kristuksen (ruumiin eli seurakunnan) täytyy poistua,
ennenkuin antikristus voi tulla.

Ja vasta näiden kahden tapahtuman jälkeen
koittaa Herran päivä, se kauheus,
jonka tessalonikalaiset luulivat jo olevan läsnä,
ja niin he olivat tuon kauhukuvan tähden
menettäneet mielensä maltin, järkyttyneet ja peljästyneet.

Kuva
Paavali (2 Tess 2:1-4) kirjoitti:
pyydämme teitä, veljet,
ettette anna minkään hengen ettekä sanan
ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen
heti järkyttää itseänne,
niin että menetätte mielenne maltin,
ettekä anna niiden itseänne peljästyttää,
ikäänkuin Herran
[vihan ja synkeyden] päivä jo olisi läsnä.

Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla.
Sillä se päivä
[Herran vihan päivä] ei tule,
ennenkuin poistuminen
[seurakunnan tempaus]
ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken,
mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan,
niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.


Minulle jäi epäselväksi, mikä oli Exapin näkemys siitä,
mikä vielä pidättää antikristuksen ilmestymistä.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 28.03.2016 19:09
Minä olen nyt tällainen joka pyrkii tarkkaan analysoimaan koko tekstiä, eikä vain ottamaan sen osia. Joten sallinette, että hieman puran tätä lainattua tekstiä osiin, joista kokonaisuus on helpompi ymmärtää:

Kuva
Paavali (2 Tess 2:3-12) kirjoitti:Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä [1] ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen [2] ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja [2], joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? [2] Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää [3], niin että hän vasta ajallansa [1] ilmestyy.
Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää [3], niin silloin ilmestyy [1] tuo laiton [2], jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus [1] tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille [4], jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet [4] vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille [4] väkevän eksytyksen, niin että he [4] uskovat valheen, että kaikki ne [4] tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.


Ja sitten kommentteja:
[1]: Se päivä. Kun luemme Raamatusta "Herran päivästä", monasti kuvittelemme sen tarkoittavan yhtä vuorokautta - ja siksi tuleekin ongelmia kun se yksi vuorokausi tuntuu kovin lyhyeltä kaikkiin asioihin jotka Herran päivänä tapahtuvat... mutta erityisesti jos miettii siitä, että "sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä." - niin on helppo ymmärtää että Herran päivän on alettava ennen kuin ilmestyskirjan kauhut tapahtuvat, koska niiden jälkeen Herran tulo ei ole kuin varas yöllä. - eikä Harmagedoniin tulemus olekaan yllätys, mutta Herran päivän alkaminen on, ja myös tempaus.

Vastaavasti jae 2 ilmaisee selkeästi että tessalonikalaiset uskoivat/epäilivät/luulivat/? Herran päivän jo alkaneen - "olevan käsissä".

Näin minä siis tulkitsen, että "Herran päivä" = vaivan aika, vihan aika, tuo aika siis alkaa tempauksesta ja päättyy Harmagedoniin. Kohta [1] siis viittaa tässä Herran päivän alkamiseen.

[2]: Mitä Paavali oli sanonut heille aiemmin ? Paavali oli puhunut tuosta vastustajasta, laittomasta, jota kuvataan tässä monin tavoin, mutta asiayhteydestä on selvää että Paavali oli myös maininnut siitä milloin tuon vastustajan aika koittaa [1], ja sitä Paavali tässä perään kuuluttaakin: "ettekö muista että kerroin teille ettei se vastustaja tule ennen kuin tempaus on tapahtunut... siksi älkää siis kuvitelko että Herran päivä olisi jo koittanut."

[4]: Ennen kuin menemme siihen mikä pidättää, on hyvä katsoa keiden piinaksi tuo laiton [2] tulee. Kaikki kuvaukset koskevat selkeästi ei-pelastuneita. Missään ei anneta ymmärtää että tuohon kuuluisi yhtään uskovaa - vaan päinvastoin korostetaan sitä miten tuo aika joka alkaa [1], on laittomalle [2] aikaa johtaa ei-pelastuneita [4] harhaan - ja kuten muuten näemme ilmestyskirjastakin, sielläkään ei Herran omia näy maan päällä enää 4. luvun jälkeen - poislukien maininnat marttyyreista.

Tässä marttyyrien yhteydessä en voi vällttää kiusausta kehottaa teitä lukemaan Dan 12, jossa jae 12 sanoo "Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää.", ja toisaalta vertaamaan tätä myös Ilm 14:13 "Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes...". Mehän tiedämme että autuaita ovat myös kaikki pelastuneet - mutta tämä kohta saattaa puhua vaivanajan käännynnäisistä - joita teloitetaan pedon merkin ottamatta jättämisestä. Mutta tämä on hieman OT - joskin toteaisin että nuo vaivanajan käännynnäiset eivät ainakaan "pidätä".

[3]: No mikä pidättää ? Lyhyesti, koska pidättävä tekijä on (kokonaan) poistunut siinä vaiheessa, kun jäljellä on ainoastaan ryhmä [4], niin on looginen selviö, että se, mikä pidättää, poistuu hetkellä [1], joten sen on oltava seurakunta. Mikään muu ei poistu kuin seurakunta ja Pyhä Henki, ja maskuliinimuotona voidaan tulkita sen pidättävän tekijän olevan Kristuksen ruumis. Näin toteutuu kirjaimellisesti tuo sana:
"tulemus [1] tapahtuu ... niille, jotka joutuvat kadotukseen [4]".

Mutta vielä toiselta kannalta: koska kerran on olemassa yht'äkkinen muutos [1] joka poistaa sen mikä pidättää, ei kyse voi olla luopumuksesta, koska tuo harhaanjohtaja, laiton [2] tulee vasta kun pidättävä asia on poistunut, ja toisaalta Jeesuksen ja Paavalin kuvaukset tempauksesta kertovat siitä että elossa olevia pelastuneita on paljon. Näinollen, uskosta luopuminen ei sovi pidättävän asian - se, mikä pidättää - poistumiseen, koska seurakunnan uskosta luopuminen ei voi tapahtua kokonaan.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 29.03.2016 09:50
No, sitten me ymmärrämme aivan samalla tavalla

Tuo maskuliini, joka pidättää antikristuksen tuloa on Kristus,
tarkkaan ottaen Kristuksen ruumis eli seurakunta.

Niin kauan kuin Kristus on maan päällä seurakuntansa kautta,
ei antikristus voi tulla.
LainaaIlmoita tämä viesti
EdellinenSeuraava

Paluu Aikakaudet

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa