JUMALAN LAIN käskyjen noudattaminen

Kääntyminen, Uudestisyntyminen, Kaste, SRK, Jumalan Valtakunta
ViestiLähetetty: 07.06.2018 08:05
Kirjoittaja kirjoitti:
vilja kirjoitti:
Kirjoittaja kirjoitti: Juutalaiset uskovat ei saisi purkaa pienintäkään käskyä, kadotukseen ei kuitenkaan joudu, vaikka purkaisikin, on vain pienin.


Oletko siis sitä mieltä, että kun juutalainen tulee uskoon / uudestisyntyy,
häntä koskee siitä huolimatta edelleenkin Mooseksen lait?


En ole sitä mieltä. Vaan jos juutalainen tulee uskoon hän saa noudattaa mooseksen lakia,esim. viettää siinä käskettyjä juhlia ym. jos vain haluaa. Pakko ei ole, pelastuu uskon kautta kuitenkin. Parempi olisi kuitenkin, että pysyisi messiaanisena juutalaisena.

:bible:
Luukas (Ap.t 21:24) kirjoitti:Ota ne luoksesi ja puhdista itsesi heidän kanssansa
ja maksa kulut heidän puolestaan,
että he saisivat leikkauttaa tukkansa;
siitä kaikki huomaavat,
ettei ole mitään perää siinä,
mitä heille on kerrottu sinusta,
vaan että sinäkin vaellat lain mukaan ja noudatat sitä.


Jokainen saa noudattaa lakia, eikä vain juutalainen, vaan myöskin
pakana, jos haluaa ja joka elää uskosta ja armosta, on laki kirjoitettuna
hänen sydämensä lihatauluihin, eli uudestisyntynyt uskova elää ja haluaa
elää Jumalan mielen- ja tahdonmukaista elämää, mutta hän ei ole enää
lain alainen / orja.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 07.06.2018 15:38
Tiivistelmää menneestä: olen tuonut esille Mooseksen lain kolme ulottuvuutta: seremonialait, siviililait ja moraalilain Olemmepa sitten pakanakristittyjä tai juutalaisia meidän ei tule enää noudattaa Vanhan Testamentin seremonia- ja siviililakeja. Kristus on jo täyttänyt ne meidän puolestamme, eikä meidän tarvitse enää kantaa harteillamme lain uuvuttavaa kuormaa. Paavali piti galatalaisia ”älyttöminä”, kun he eivät olleet sanoutuneet irti lain kurimuksesta ja moitti julkisesti juutalaista Pietaria tämän juutalaisia mielistelevästä, kosher-lakiin kuuluvasta, ruokailutavasta. Jumala ei halua meidän enää kulkevan lain tiellä, koska sillä tavalla evankeliumin vapauttava sanoma turhentuu.
Moraalilait ovat sen sijaan tarkoitettu kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Miksi näin ja miksi juuri ja ainoastaan moraalilait? Tähän vastasi Kalamos 7.6. kirjoittamassaan viestissä (lukekaa tuo viesti). Uudestisyntynyt saa sisimpäänsä Pyhän Hengen, jota Raamattu kutsuu myös Kristuksen Hengeksi. Rakkaus vaikuttaa meissä niin, että elämämme muuttuu juurikin moraalisesti. Kivisydämen tilalle on tullut lihasydän. Kalamos laittoi esiin Room. 10:4 ja täydensi sen napakasti. Juuri tästä on kysymys!

Kalamos kirjoitti:”ja tuo Rakkaus on tietenkin Jeesus.
Kun Hän asuu meissä,
niin Hän on meissä tuo Rakkaus,
joka on lain täyttymys. ”


Kristuksen rakkaudessa me haluamme seurata Jeesusta, elää oikein ja rakastaa lähimmäisiämme. Kukaan, jolla on Pyhä Henki ei enää halua elää synnin orjana lihan mukaan, vaan ojentautua elämässään Jumalan antaman moraalilain mukaan ja elää Hengen mukaan. Jeesukselle kuuluvan ajatusmaailma, asenteet ja käytös ovat erilaisia kuin ns. maailman ihmisten. Kaiken sen vaikuttaa rakkaudellinen Pyhä Henki. Erittäin tärkeää on muistaa, että Herramme ja Vapahtajamme tiivisti käskyt yhteen, rakkauden kaksoiskäskyyn.

:bible:
Paavali (Room 8:4-5) kirjoitti:että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä,
jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.
Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli,
mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.Kirjoittaja kirjoitti:Vaan me haluamme pelastuttuamme tehdä yhtä ja toista Jumalalle mieluista, jos olemme avoinna Herran suuntaan, ei kuitenkaan pakosta. Uudessa liitossa jokainen päivä ja hetki on pyhitetty Herralle, tai ainakin se olisi optimaalista.


Juurikin noin! Otit esille lisäksi pitkän pätkän Apostolien Teoista, joten esitän siitä muutaman huomion. Taustalla on kaksi tekijää: ensiksikin Jerusalemin messiaaniset juutalaiset pitivät yhä kiinni suurimmasta osasta Mooseksen lakia. Jumala puuttui lakihenkiseen välivaiheeseen, kun Jerusalemein temppeli tuhottiin n. vuonna 70. Siihen loppuivat temppelissä suoritetut juutalaisen lain yleiset rituaalit ja seremoniat kerta heitolla. Paavalilla oli kova työ ja tuska saada vapauttava armon sanoma juurtumaan vasta syntyneisiin seurakuntiin, joissa ”valheveljet” ja lailla pakottamiset tekivät työtään tukahduttaakseen elävän evankeliumin siemenen synnyttämän orastavan kasvun. Ihminen on jo luonnostaan lakihenkinen, saati sitten sellainen, jolla on jyrkkä, juutalainen tausta. Paavali oli saanut vapauden ja armon ilon ja kirjeissään hän taistelee tuon vapauden puolesta.

”Kirjoittajan” esille nostamassa kohdassa ollaan Jerusalemin kokouksessa, ja mainitsin jo aikaisemmin, että Paavali toimi siinä yhteisyyden ja rakkauden ehdoilla. Paavalia kehotettiin ottamaan vastaan neljä juutalaista kristittyä, jotka olivat tehneet valan Jumalalle, jonka pitämistä tuli osoittaa hiusten leikkaamisella. He eivät olleet vielä kasvaneet armossa ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa niin, että he olisivat eläneet armon vapaudessa suhteessa juutalaisten lakiin. Näin ollen he olivat sitoneet heikon omantuntonsa moniin Mooseksen lakeihin, kuten Jerusalemin alkuseurakunnassa yleisestikin tapahtui. Kirjoittajan viestittämässä kohdassa siihen liittyi mm. Mooseksen laissa kuvattuja puhdistautumismenoja.

:bible:
Mooses (Num 6:18) kirjoitti:Ja nasiiri ajattakoon hiuksensa, vihkiytymisensä merkin, ilmestysmajan ovella
ja ottakoon päänsä hiukset, vihkiytymisensä merkin,
ja pankoon ne tuleen, joka palaa yhteysuhrin alla.


Niin monen monta kertaa Paavali oli kirjeissään toistanut, että uskovat ovat täysin vapaita kaikista seremonialaista, kosher-ruokasäädöksistä ja lain pikkutarkoista elämän ohjeista. Kuinka Paavali sitten saattoi tässä tapauksessa toimia näennäisen ristiriitaisesti hänen kristillisen, Sanaan perustuvan, vakaumuksensa kanssa? Paavali tiedosti, että nämä henkilöt eivät voineet peräytyä heikon omantuntonsa tähden Jumalalle antamastaan valasta. Paavali ei taatusti olisi mennyt mukaan mihinkään sellaiseen, joka olisi ollut vastoin hänen omaatuntoaan. Vaikka Paavali julisti vapautta laista, niin sielujen pelastuksen tähden hän oli valmis toimimaan niin, että hän ei loukkaisi heikkojen veljiensä omaatuntoa. Niinhän toimi myös suhteessa uhrieläimille uhrattuun lihaankin: heikkojen tähden hän oli tilanteen niin vaatiessa valmis luopumaan syömisestä. Paavali osoitti samalla, ettei hän suinkaan halveksinut Mooseksen lakia – emmehän mekään niin tee!

:bible:
Paavali (1 Kor 9:19-23) kirjoitti:Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista,
olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi,
voittaakseni niin monta kuin suinkin,
ja olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia;
lain alaisille ikään kuin lain alainen
,
vaikka itse en ole lain alainen, voittaakseni lain alaiset;
ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia
- vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa -
voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia;
heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot;
kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia.
Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi.


Jos kysymys oli evankeliumin säilymisestä kirkkaana ja armon vapaudesta, niin Paavalista kuoriutui leijonamainen taistelija. Pelastuksen perustan suhteen ei tehdä kompromisseja! Hän hyökkäsi raivoisasti niitä vastaan, jotka vaativat uskovilta juutalaisten laissa ollutta ympärileikkausta pelastuksen ehtona.

:bible:
Paavali (Gal 5:9-13) kirjoitti:Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.
Minulla on teihin se luottamus Herrassa,
että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin;
mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä.
Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä vainotaan?
Silloinhan olisi ristin pahennus poistettu.
Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne!
Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet;
älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle,
vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 07.06.2018 16:22
kiitos, kun jaksoit vastata pitkällä kirjoituksellasi. Ihan hyvä selitys sinulla on tuohon esilletuomaani Apt. kohtaan. Täytyy miettiä kunnolla tätä asiaa ennakkoluulottomasti.

Mitä olet mieltä siitä, että juutalaiset uskovat viettävät juutalaisia, laissa käskettyjä juhlia?

Semmoinen vielä, että eikös Galatalaiset olleet pakanoita, joita tiukan linjan messiaaniset juutalaiset yrittivät saada lain alle?:bible:
Luukas (Ap.t 21:24) kirjoitti:Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille:
Ota ne luoksesi ja puhdista itsesi heidän kanssansa
ja maksa kulut heidän puolestaan,
että he saisivat leikkauttaa tukkansa;
siitä kaikki huomaavat,
ettei ole mitään perää siinä,
mitä heille on kerrottu sinusta,
vaan että sinäkin vaellat lain mukaan ja noudatat sitä.


Semmoinen ajatus tuli, että eikös tämä olisi tämän mukaan valehtelua Paavalin puolelta, että hän teeskentelisi noudattavansa lakia, jota ei kuitenkaan noudata, jos sen kannan mukaan mennään?
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 07.06.2018 20:06
Kirjoittaja kirjoitti:Mitä olet mieltä siitä, että juutalaiset uskovat viettävät juutalaisia, laissa käskettyjä juhlia?


Ensiksikin meidän on hyvä muistaa, että juutalaisten uskonnolliset juhlat eivät olleet juutalaisten itsensä keksimiä, vaan Jumala oli nuo juhlat heille antanut. Ne olivat siis itsessään hyviä. Vanhan Testamentin juutalaiset juhlat olivat kuitenkin vain kuin varjokuvia, joiden tarkoitus oli osoittaa tulevaan Messiaaseen. Toiseksi: meillä on rauha Jumalan kanssa uskomalla Jeesuksen syntiemme sovittajana eikä tuota uskon antamaa rauhaa voi lisätä mikään muu ulkoinen teko, eikä siis myöskään juutalaisten juhlapyhien viettämiset. Uskovilla ei ole mitään pakotetta viettää VT:n aikaisia juhlia, mutta jos sydän on vain kiinnitettynä Kristukseen, niin noilla juutalaisilla uskovilla on täysi omantunnon vapaus juhliaan viettääkin.

Sellainen vaara on kuitenkin olemassa, että joku juutalaista juhlaa viettävä alkaa kuvitella, että juuri tiettyjen juhlien juhliminen lähentäisi häntä elävään Jumalaan ja antaisi jopa jotain erityistä siunausta. Mitään juhlapäivää ei tule korottaa erityiseen asemaan Jumala-suhteen hoitamisen kannalta. Muuten, kuten jo mainitsin, juutalaisilla on noiden juhliensa viettämiseen suhteen täysi omantunnon vapaus – vapauteen Kristus on meidät vapauttanut, kun kaikki vain tapahtuu Herran kunniaksi.

:bible:
Paavali (Room 14:5-6) kirjoitti:Toinen pitää yhden päivän toista parempana,
toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä;
kukin olkoon omassa mielessään täysin varma.
Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden;
ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa;
ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa.


Kirjoittaja kirjoitti:Semmoinen vielä, että eikös Galatalaiset olleet pakanoita, joita tiukan linjan messiaaniset juutalaiset yrittivät saada lain alle?


Olet oikeassa. Galatalaiset eivät tunteneet Israelin Jumalaa, vaan he palvelivat muita jumalia. Samalla tavalla kuin eräät messiaaniset juutalaiset yrittivät saada galatalaiset lain alle, niin samalla tavalla lakihenkiset kristilliset yhteisöt painostavat jäseniään ihmistekoisten rajoitusten ja väärin tulkittujen Raamatun käskyjen kurimukseen. Sen tähden meidän tulee vahvasti juurtua armon kallioon, Herraamme Jeesuksen Kristukseen. Sille turvakalliolle Paavali halusi galatalaisetkin saattaa.

Kirjoittaja kirjoitti:Semmoinen ajatus tuli, että eikös tämä olisi tämän mukaan valehtelua Paavalin puolelta, että hän teeskentelisi noudattavansa lakia, jota ei kuitenkaan noudata?


Raamattu tekee hyvin selväksi sen, että sellaiset rituaalilaita kuin puhdistussäännöt ja kosher-ruokavalio eivät sido millään lailla Kristuksen omaksi tullutta, oli hän sitten juutalainen tai pakana. Paavali sekä kirjoitti, että mm. Pietaria julkisesti arvostellessaan myös toimi niiden noudattamista vastaan. Kuten olen jo esittänyt, niin Paavali oli valmis tietyissä tilanteissa olemaan ”juutalaisten kanssa kuin juutalainen ja heikkojen kanssa kuin itsekin olisi heikko”. Paavalin viesti esille ottamassasi tilanteessa oli mielestäni yksinkertaisesti tämä: ”minä pidän Jumalan lakia pyhänä, oikeudenmukaisena ja hyvänä”. Toisin toimiessaan Paavali olisi antanut sellaisen kuvan, ettei hän enää millään lailla kunnioita Jumalan pyhää lakia ja olisi samalla syvästi loukannut kanssamatkaajiaan.

Toki on mahdollista, että esimerkiksi heikolla omallatunnolla varustetun seurassa epäjumalille mahdollisesti uhratun lihan syömisestä kieltäytymällä Paavali antoi siinä hetkessä sellaisen kuvan, että hän olisi aina ollut tarkka syömistensä suhteen. Paavali oli valmis nöyryyttämään itsensä ja olemaan ”heikkojen kanssa kuin itsekin olisi heikko”, jotta yhteys säilyi ja evankelioiminen ja Sanan opettaminen olisivat jatkossakin mahdollisia. Jos tilanne olisi kärjistynyt väittelyyn, niin yhteys olisi helposti lopullisesti katkennut. Paavali varmaankin ymmärsi, että armoa täynnä oleva vahvaa ruokaa ei voi tarjota joka tilanteessa ja kaikille: :bible3: mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. :bible3: Paavali ei halveksinut sellaisia veljiä, jotka uskon ensiaskeleita ottaessaan tukeutuivat vielä lain moninaisiin sääntöihin kuin ensiaskeleita ottava pieni lapsi vanhempansa käteen. Hän ei noussut vahvana heidän yläpuolelleen, vaan kulki alaikäistenkin rinnalla. Lain opintuulet viskelevät helposti heikkoja veljiä. Vasta sitten, kun he kasvavat armossa ja Herramme tuntemisessa, armon totuus on sulautunut heidän uskon ymmärrykseensä. Lopun siteeraukseni jälkipuolella tulee ilmi, että kaikki mikä ei tapahdu uskosta, on syntiä. Epäröivien vieminen väkisin lain uudenlaisen ja armon valossa oikeaan tulkitsemiseen olisi heikentänyt näiden heikkojen miesten uskoa. Heidän tuli ensin nauttia Sanan väärentämätöntä maitoa, että he joskus voisivat syödä myös ”vahvaa ruokaa”. Lopuksi annan Raamatun itse puhua puolestaan – Sana on totuus ja Pyhä Henki on siinä vaikuttamassa.

:bible:
Paavali (Ef 4:13-15) kirjoitti:kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa,
täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat
ja joita viskellään kaikissa opintuulissa

ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa,
kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus.


:bible:
Paavali (Room 14:1-23) kirjoitti:Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä.
Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea,
mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia.
Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö;
ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö,
sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa.
Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa?
Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu;
mutta hän on pysyvä pystyssä,
sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään.
Toinen pitää yhden päivän toista parempana,
toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä;
kukin olkoon omassa mielessään täysin varma.
Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden;
ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa;
ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa.
Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä.
Jos me elämme, niin elämme Herralle,

ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle.
Sen tähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat.
Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon,
että hän olisi sekä kuolleitten että elävien Herra.
Mutta sinä, minkä tähden sinä tuomitset veljeäsi?
Taikka sinä toinen, minkä tähden sinä halveksit veljeäsi?
Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen.
Sillä kirjoitettu on:

"Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra,
minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa."

Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.
Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko,
vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta.
Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään;
vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää.
Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi tähden,
niin sinä et enää vaella rakkauden mukaan.
Älä saata ruuallasi turmioon sitä, jonka edestä Kristus on kuollut.

Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi;
sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista,
vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.
Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen.
Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme.
Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta,
mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoansa loukaten, se on pahaa.
Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä,
mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee.
Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on.
Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee;
mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta;
sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä.


Miksi sitten Paavali saattoi joidenkin kanssa tehdä kompromissin, mutta suhteessa Pietariin sanoi jyrkät sanat hänen lainomaisesta ruokailustaan. Sen tähden, että Pietari ei kuulunut heikkouskoisiin, joita pitäisi vielä hoivata ja varoa loukkaamasta heikkoa omaatuntoa. Pietari oli seurakunnan johdossa ja Hän oli jo sisäistänyt armon suuren aarteen. Pietari antoi pelkonsa ohjata toimintaa ja samalla seurakunnan johtajana hän antoi väärää mallia muille seurakuntalaisille.
Viimeksi muokannut Natanael päivämäärä 07.06.2018 20:38, muokattu yhteensä 1 kerran
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 07.06.2018 23:19
Natanael kirjoitti:
Kirjoittaja kirjoitti:”Mitä olet mieltä siitä, että juutalaiset uskovat viettävät juutalaisia, laissa käskettyjä juhlia?”

Ensiksikin meidän on hyvä muistaa, että juutalaisten uskonnolliset juhlat eivät olleet juutalaisten itsensä keksimiä, vaan Jumala oli nuo juhlat heille antanut. Ne olivat siis itsessään hyviä. Vanhan Testamentin juutalaiset juhlat olivat kuitenkin vain kuin varjokuvia, joiden tarkoitus oli osoittaa tulevaan Messiaaseen. Toiseksi: meillä on rauha Jumalan kanssa uskomalla Jeesuksen syntiemme sovittajana eikä tuota uskon antamaa rauhaa voi lisätä mikään muu ulkoinen teko, eikä siis myöskään juutalaisten juhlapyhien viettämiset. Uskovilla ei ole mitään pakotetta viettää VT:n aikaisia juhlia, mutta jos sydän on vain kiinnitettynä Kristukseen, niin noilla juutalaisilla uskovilla on täysi omantunnon vapaus juhliaan viettääkin.


Onko omantunnon vapaus myös muihin lain kohtiin, kuten esim. ruoka säännöstöön(myös Jumalan säätämä)? huomaa, että en missään kohdin ole sanonutkaan, että kukaan juutalainen tai pakana uskoon tullessaan olisi sidottu yhtään mihinkään säännöstöön. Olin vain sitä mieltä, että juutalainen voi noudattaa mooseksen lakia jos haluaa ja saa siitä palkan jos niin tekee, mikään ei velvoita tähän kuitenkaan. Nyt en ole niin varma asiasta, että miten se menee mutta jatkan asian pohtimista.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 08.06.2018 08:11
Kiitokset Natanaelille tämän kohdan esille nostamisesta!


:bible:
Paavali (Room 14:20-23) kirjoitti:Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä.
Kaikki tosin on puhdasta,
mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoansa loukaten, se on pahaa.
Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä,
mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee.
Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on.
Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee;
mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu,
koska se ei tapahdu uskosta;
sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä.


Niin monia kertoja, kun olen tämän lukenut... että osaan sen jopa lähes ulkoa,
mutta jostain syystä se aukesi juuri tänään ja tässä ihan uudella ja niin rohkaisevalla
ja lohduttavalla tavalla.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 08.06.2018 14:36
Kirjoittaja kirjoitti:Onko omantunnon vapaus myös muihin lain kohtiin, kuten esim. ruokasäännöstöön (myös Jumalan säätämä)? Huomaa, että en missään kohdin ole sanonutkaan, että kukaan juutalainen tai pakana uskoon tullessaan olisi sidottu yhtään mihinkään säännöstöön. Olin vain sitä mieltä, että juutalainen voi noudattaa Mooseksen lakia jos haluaa ja saa siitä palkan jos niin tekee, mikään ei velvoita tähän kuitenkaan.Nyt en ole niin varma asiasta, että miten se menee mutta jatkan asian pohtimista.


Israelissa on vuosittain yhteensä 12 juhlapäivää, joista seitsemän on säädetty Toorassa. Toorassa mainitut juhlat liittyvät Israelin kansan vaiheisiin. Monella juutalaisten juhlalla on kristitylle toisenlainen merkitys. Esimerkikisi pääsiäisenä, pesah, juutalaiset juhlivat Israelin vapautumista Egyptin orjuudesta, kun taas meille kristityille pääsiäinen huipentuu Jeesuksen ylösnousemusjuhlaan: Jeesus vapautti meidät synnin orjuudesta. Helluntain aikaan Israelissa vietetään sadonkorjuun ja kesän alkamisen juhlaa. Meille kristityillehän helluntai on Pyhän Hengen vuodattamisen juhla.
Juhlien viettämistä ei pidä rinnastaa lainkaan lakien pitämiseen. Lain tarkoitus on osoittaa meille Jumalan pyhyys sekä oma syntisyytemme niin, että tekisimme parannuksen ja kääntyisimme Armahtajamme puoleen. Laki kuolettaa meidän omat yrityksemme olla Jumalalle kelpaavia ja valmistaa sydämemme ottamaan vastaan evankeliumin aarteen ja pelastuksen lahjan. Usko tulee Jumalan Sanasta, evankeliumista, kun lakia ja armoa oikein julistetaan.
Juhlat ja juhliminen eivät ole armonvälineitä. Juhlapäivinä saamme olla kiitollisia hyvälle Jumalalle, mitä kaikkea hyvää Hän on kulloinkin tehnyt ja muistella Hänen tekojaan. Juhlat eivät meitä pelasta, eikä jonkin juhlan juhlimatta jättäminen vie meitä perikatoon. Sen sijaan moraalilain suhteen meillä ei ole omantunnon vapautta. Kun Jumala sanoo esimerkiksi, että ”älä varasta” tai ”älä tapa”, niin pitäisi olla jo psykopaatti, joka ajattelisi, että hänellä on omantunnon vapaus suhteessa moraalilakiin ja lupa tehdä, mitä haluaa! Jos me paadutamme sydämemme lain Sanan edessä, emme tunnusta syntejämme, emmekä tee parannusta, niin me joudumme lopulta kadotukseen. Jumalan lain kolmesta ulottuvuudesta (rituaalilait, siviililait ja moraalilait) olen jo niin paljon kirjoittanut, että niihin ei tarvinne enää palata. Uskovan omatunnon tulee olla sitoutunut ainoastaan moraalilakiin.
Kirjoittaja viittasi kysymyksessään vielä juutalaisiin ruokasäännöksiin. Olen varmasti omalta osaltani tehnyt tämän jo selväksi: juutalaiset kosher-ruokasäännökset eivät sido millään lailla Jeesuksen omaa. Jos me niitä noudatamme, niin turhennamme samalla Jumalan armoa, joka meidät on lain taakasta vapauttanut. Paavali nuhteli ankarasti seurakunnan johtajaa, juutalaista Pietaria, joka antoi pelkonsa ohjata toimintaansa ja juutalaisia mielistellen siirtyi pois pakanakristittyjen seurasta nauttimaan ruokaa sekä noudattamaan kosher-ruokasääntöjä ”hurskaampien” juutalaisten kanssa. Näin hän poikkesi evankeliumin vapauttavasta totuudesta ja antoi samalla seurakunnan johtajana väärää, lainomaista, mallia muille seurakuntalaisille. Jotta se, että kysymys ei todellakaan ole jokaisen omantunnon vapaudesta, tulisi meille selväksi, niin olen tummentanut tähän loppuun laittamani, asiaa käsittelevän, Raamatun kohdan.

:bible:
Paavali (Gal 2:14) kirjoitti:Mutta kun minä näin,
etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan
,
sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen:

"Jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten,
miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?
"
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 08.06.2018 15:48
:bible:
Paavali (1 Kor 7:18) kirjoitti:Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna,
älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi;
jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna,
älköön ympärileikkauttako itseään.Miten sitten juutalaiset uskovat eroavat pakanoista, kun tässäkin on selvästi ero tehty ja tässä tuskin puhutaan sydämen ympärileikkauksesta.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 08.06.2018 18:13
Geneettisesti ja maantieteellisesti Jumalan valittuna kansana.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 08.06.2018 19:14
Kirjoittaja kirjoitti: :bible:
Paavali (1 Kor 7:18) kirjoitti:Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna,
älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi;
jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna,
älköön ympärileikkauttako itseään.Miten sitten juutalaiset uskovat eroavat pakanoista, kun tässäkin on selvästi ero tehty ja tässä tuskin puhutaan sydämen ympärileikkauksesta.


Ei todellakaan puhuta sydämen ympärileikkauksesta.
Paavali jakoi ihmiskunnan selvästi kahtia:
Ympärileikatut ja pakanat.

:bible:
Paavali (Gal 2:7-8) kirjoitti:minulle oli uskottu evankeliumin julistaminen ympärileikkaamattomille,
samoin kuin Pietarille sen julistaminen ympärileikatuille -
sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa
hänen apostolintoimeensa ympärileikattujen keskuudessa,
antoi minullekin siihen voimaa pakanain keskuudessa -
LainaaIlmoita tämä viesti
EdellinenSeuraava

Paluu USKO ja ELÄMÄ

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa