Blogi Israelin kohtaloista

ViestiLähetetty: 27.05.2017 16:10
Israelin kansa oli vapautettu Egyptin orjuudesta ja vaeltanut erämaassa 40 vuotta.

:bible:
Mooses (Deut 1:3) kirjoitti:Neljäntenäkymmenentenä vuotena,
yhdennessätoista kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä,
Mooses puhui israelilaisille kaiken,
mitä Herra oli käskenyt hänen heille puhua.


Mooses varoittaa epäjumalista.

:bible:
Mooses (Deut 4:3) kirjoitti:Te olette omin silmin nähneet, mitä Herra teki Baal-Peorin asiassa,
kuinka Herra, sinun Jumalasi, hävitti sinun keskuudestasi
jokaisen, joka lähti kulkemaan Baal-Peorin perässä.Mooses ei jätä epäselväksi, mitä tuollaisesta seuraa.

:bible:
Mooses (Deut 4:26-27) kirjoitti:minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan,
että teidät äkkiä hävitetään siitä maasta,
johon te menette Jordanin yli ottamaan sen omaksenne;
te ette saa kauan elää siellä, vaan teidät tuhotaan kokonaan.
Ja Herra hajottaa teidät kansojen sekaan,
ja ainoastaan vähäinen joukko teitä on jäävä niiden pakanakansojen keskelle,
joiden tykö Herra teidät kuljettaa.
ViestiLähetetty: 31.05.2017 08:56
Israelin kansa tuhoutuu 724 eKr.

Runsaat puoli vuosituhatta kuluu
ja Israel (pohjoisvaltiot) katoavat maailmankartalta.

:bible:
Historioitsija (2 Kun 17:6) kirjoitti:Hoosean yhdeksäntenä hallitusvuotena
Assurin kuningas valloitti Samarian ja vei Israelin pakkosiirtolaisuuteen Assuriin.

Näin tapahtui, koska israelilaiset olivat tehneet syntiä Herraa, Jumalaansa, vastaan,
joka oli johdattanut heidät Egyptin maasta, pois faraon, Egyptin kuninkaan, käsistä,
ja koska he olivat peljänneet muita jumalia.

He hylkäsivät Herran, Jumalansa, kaikki käskyt
ja tekivät itsellensä valettuja kuvia, kaksi vasikkaa.
Ja he tekivät itsellensä myös asera-karsikkoja
ja kumarsivat kaikkea taivaan joukkoa ja palvelivat Baalia.
Ja he panivat poikansa ja tyttärensä kulkemaan tulen läpi
ja tekivät taikoja ja harjoittivat noituutta.
He myivät itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoittivat hänet.

Niin Herra vihastui suuresti Israeliin ja poisti heidät kasvojensa edestä,
niin ettei muuta jäänyt jäljelle kuin Juudan sukukunta yksin.
ViestiLähetetty: 05.06.2017 16:31
Juuda on lopun alussa 605 eKr.

:bible:
Daniel (1) kirjoitti:
Joojakimin, Juudan kuninkaan, kolmantena hallitusvuotena
tuli Nebukadnessar, Baabelin kuningas,
Jerusalemin edustalle ja piiritti sitä.
Ja Herra antoi hänen käsiinsä Joojakimin, Juudan kuninkaan,
sekä osan Jumalan huoneen astioita,
ja hän vei ne Sinearin maahan, jumalansa huoneeseen.
Ja hän vei astiat jumalansa aarrekammioon.

Ja kuningas käski ylimmäisen hoviherransa Aspenaan
tuoda israelilaisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua tai ylimysperheistä,
nuorukaisia, joissa ei ollut mitään virheä ja jotka olivat kaunismuotoisia,
jotka kykenivät käsittämään kaikkea viisautta,
olivat terävä-älyisiä ja hyväoppisia
ja jotka olisivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa;
heille hänen tuli opettaa kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä.
Heidän joukossaan olivat juutalaiset pojat Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja.
Ja hoviherrain päällikkö pani heille nimet: Danielille hän pani nimen BeltsassarMitä oli tapahtumassa ja miksi.
Juuda saa tuolloin kuulla Jeremian kautta Herran Sanan.

:bible:
Jeremia (25) kirjoitti:
Sana, joka tuli Jeremialle, koko Juudan kansaa vastaan,
Joojakimin, Joosian pojan, Juudan kuninkaan, neljäntenä vuotena.


...

Herra on lähettänyt teidän tykönne kaikki palvelijansa, profeetat, varhaisesta alkaen,
mutta te ette ole kuulleet, ette kallistaneet korvaanne kuullaksenne, kun he sanoivat:


  Kääntykää itse kukin pahalta tieltänne ja pahoista teoistanne,
  niin saatte asua maassa,
  jonka Herra on antanut teille ja teidän isillenne,
  iankaikkisesta iankaikkiseen.
  Älkää seuratko muita jumalia,
  älkää palvelko ja kumartako niitä
  älkääkä vihoittako minua kättenne töillä,
  etten tuottaisi teille onnettomuutta.
  Niin koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi,
  ja nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta
  seitsemänkymmentä vuotta.
ViestiLähetetty: 11.06.2017 16:30
Jerusalemin ja temppelin tuho 586 eKr.

Parikymmentä vuotta Jeremian ennustuksen jälkeen
Jerusalem temppeleineen tuhottiin
ja tähteetkin kansasta vietiin pakkosiirtolaisuuteen.

:bible:
Historioitsija (2 Kun 25:8-12) kirjoitti:
Viidennessä kuussa, kuukauden seitsemäntenä päivänä,
Baabelin kuninkaan Nebukadnessarin yhdeksäntenä-toista hallitusvuotena,
tuli Baabelin kuninkaan palvelija Nebusaradan, henkivartijain päällikkö, Jerusalemiin.

Hän poltti Herran temppelin ja kuninkaan linnan ja kaikki Jerusalemin talot;
kaikki ylhäisten talot hän poltti tulella.
Ja koko kaldealaisten sotajoukko, joka henkivartijain päälliköllä oli mukanaan,
repi maahan Jerusalemin muurit, yltympäri.

Ja Nebusaradan, henkivartijain päällikkö,
vei pakkosiirtolaisuuteen
kansan tähteet, mitä oli jäljellä kaupungissa,
sekä ne, jotka olivat menneet Baabelin kuninkaan puolelle,
ja muun rahvaan.

Mutta osan maan köyhiä henkivartijain päällikkö jätti jäljelle
viinitarhureiksi ja peltomiehiksi.
ViestiLähetetty: 12.06.2017 12:22
Daniel kääntyy Jumalan puoleen ja tunnustaa omat ja kansansa synnit 539 eKr.

Pakkisiirtolaisuudessa oleva Daniel löysi Jeremian ennustuksen
ja kääntyi Jumalan puoleen kansansa puolesta

:bible:
Daniel (9:1-19) kirjoitti:
Daarejaveksen, Ahasveroksen pojan, ensimmäisenä hallitusvuotena …
minä, Daniel, kirjoituksista huomasin vuosien luvun,
josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle,
että Jerusalem oli oleva raunioina seitsemänkymmentä vuotta.

Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen
hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhassa.


  …Koko Israel rikkoi sinun lakisi ja poikkesi pois
  eikä kuullut sinun ääntäsi,
  ja niin vuodatettiin meidän päällemme se kirous ja vala,
  joka on kirjoitettu Mooseksen, Jumalan palvelijan, laissa. …
  Herra, kuule, Herra, anna anteeksi,
  Herra, huomaa ja tee tekosi itsesi tähden, älä viivyttele, minun Jumalani;
  sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimiisi otetut.

Ja vielä minä puhuin ja rukoilin
ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit
ja annoin rukoukseni langeta Herran, Jumalani, eteen
minun Jumalani pyhän vuoren puolesta.


Daniel paastosi ja rukoili.
Hän tunnusti omat ja kansansa synnit.
Daniel vuodatti sydämensä Herralle kansansa,
kaupunkinsa ja sen vuoren puolesta, jolla temppeli oli ollut.
Sillä hän oli Jeremian kirjoituksista löytänyt toivon.
Herran Sanan – 70 vuodesta.
ViestiLähetetty: 15.06.2017 18:57
Juudan kansan pelastuminen 537 eKr.

Pari vuotta myöhemmin Jumala muutti Juudan kohtalon
Persian kuninkaan kautta.

:bible:
Esra (1:1-7) kirjoitti:
Kooreksen, Persian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena herätti Herra,
että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta,
Kooreksen, Persian kuninkaan, hengen,
niin että tämä koko valtakunnassansa kuulutti
ja myös käskykirjassa julistutti näin:


  "Näin sanoo Koores, Persian kuningas:
  Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle,
  ja hän on käskenyt minun rakentaa
  itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa.

  Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansaansa,
  sen kanssa olkoon hänen Jumalansa,
  ja hän menköön Jerusalemiin, joka on Juudassa,
  rakentamaan Herran, Israelin Jumalan, temppeliä.

  Hän on se Jumala, joka asuu Jerusalemissa.
  Kuka vain on jäljellä, se saakoon, missä asuukin muukalaisena,
  paikkakuntansa miehiltä kannatukseksi hopeata ja kultaa,
  tavaraa ja karjaa ynnä vapaaehtoisia lahjoja
  Jumalan temppelin rakentamiseksi Jerusalemiin.

Silloin nousivat Juudan ja Benjaminin perhekunta-päämiehet sekä papit ja leeviläiset,
kaikki, joiden hengen Jumala herätti menemään ja rakentamaan
Herran temppeliä Jerusalemiin.
Ja kaikki, jotka asuivat heidän ympärillään,
avustivat heitä hopeakaluilla, kullalla, tavaralla, karjalla ja kalleuksilla
kaiken sen lisäksi, mitä annettiin vapaaehtoisina lahjoina.
Ja kuningas Koores tuotatti esiin Herran temppelin kalut,
jotka Nebukadnessar oli vienyt pois Jerusalemista
ja pannut oman jumalansa temppeliin.


Danielin kansan vuonna 605 eKr. alkanut pakkosiirtolaisuus
oli Jumalan armosta päättynyt,
kun Daniel oli toiminut ikään kuin välimiehenä Jumalan ja kansansa välillä.
Jeremian ennustus toteutui.
Kukaan ei joutunut palvelemaan Baabelin kuningasta yli 70 vuotta.
Ja nyt Jumalan kansa sai suorastaan kuninkaallisen käskyn
mennä rakentamaan temppeliä Herrallensa.
ViestiLähetetty: 14.05.2018 07:47
Tänään 14.5.2018

Viikunapuu,
jonka juurelle kirves oli asetettu jälleen Jeesuksen päivinä,
hakattiin poikki ja heitettiin tuleen 2000 vuotta sitten.

Viikunapuun ihmeestä eli
Valtiollisen Israelin uudestisyntymisestä
on tänään kulunut 70 vuotta.

Tänään Yhdysvallat avaa suurlähetystönsä Jerusalemiin
kuin tunnustuksena siitä,
että Jerusalem on todellinen Israelin pääkaupunki.

Paluu Teemablogit

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron