Kenelle rukous

ViestiLähetetty: 12.04.2017 13:34
Kenelle kohdistatte rukouksen, Jeesukselle, Jumalalle vai Jumalalle Jeesuksen kautta/nimessä, vai miten?
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 12.04.2017 16:14
No, minä olen tällä foorumilla kehottanut näin:
Palvo, kiitä, rukoile, ylistä Jeesusta!
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 12.04.2017 18:13
Itse en lähtisi karsinoimaan kovin tarkasti.......

Isä meidän rukouksessa Jeesus itse opettaa meitä rukoilemaan Isää,
mutta ei ole väärin myöskään rukoilla Jeesuksen nimeen, sillä Hänhän
on Jumala.

Pysähdyin miettimään.... miten rukoilen....?...sillä hyvin harvoin värkkään,
miten sydäntäni Herralleni puran.... mutta aika yleinen lienee jotenkin näin:

"Rakas Taivaalinen Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä, tuon eteesi tämän ja tuon ja sen..... jne. jne."

En usko, että kolmiyhteinen Jumalamme jää kiinni siihen, kenelle heistä 3 persoonasta me rukouksemme osoitamme, vaan merkityksellisempää lienee se, miten vilpittömin mielin ja totisella sydämellä
Häntä rukoilemme.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 14.04.2017 16:53
Jeesus kehotti anomaan Jeesukselta itseltään asioita.

Kuva
Johannes (14:14) kirjoitti:Jos te anotte Minulta jotakin Minun nimessäni,
niin Minä sen teen.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 15.04.2017 09:53
καλαμος kirjoitti:Jeesus kehotti anomaan Jeesukselta itseltään asioita.

Kuva
Johannes (14:14) kirjoitti:Jos te anotte Minulta jotakin Minun nimessäni,
niin Minä sen teen.


Totta ja minulle Jeesus on = Jumala.

Muutenhan tämä mainitsemasi paikka ja se, että Jeesus opetti myöskin Isä meidän-rukouksen,
olisivat ristiriidassa keskenään, mutta koska Raamattu ei ole ristiriidassa itsensä kanssa,
me ymmärrämme nämäkin asiat, jos ja kun ymmärrämme Jumalan kolminaisuuden.

Jumalan on kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Kuva
Mooses (Ex 3:14) kirjoitti:Minä olen se joka olen...


Johanneksen evankeliumille luonteenomaisia ovat nk.
”Minä olen” (kreik. ego eimi) -lauseet, joita Jeesus käytti itsestään ja jotka viittaavat VT:sta tunnettuun Jumalan nimeen ”Minä olen se joka olen” (2 Moos. 3:14).
Tämä sanonta esiintyy useissa VT:n kohdissa; silloin Herra ilmoittaa, että Hän itse puhuu (esim. 5.Moos 32:39, Jes.43:10-13).
”Minä olen” on näin jumalallisen nimen ilmaus.
Juuri sen vuoksi oli Jeesuksen aikalaisissa huomiota herättävää, kun Jeesus toistuvasti lausui tuon jumalallisen määritteen ja yhdisti siten ”Minä olen” -nimen itseensä.
Jeesus ilmoitti näin jumaluutensa, ts. olevansa Jumala.


Lähde: http://raamatturyhma.blogspot.fi/2004/1 ... -olen.html
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 15.04.2017 17:37
Jeesus itse rukoili aina osoittaen rukouksensa Isälle.
Tosin yhden kerran ... liittyen juuri pääsiäisen aikaan ...
Hän sanoi Jumalani, Jumalani ...

Jeesus on todellakin Jumala niinkuin Isänsäkin.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 15.04.2017 17:45
Vilja huomauttaa aivan oikein, että itse Jeesus kehottaa meitä Isä Meidän –rukouksessa kohdistamaan rukouksemme Taivaalliselle Isällemme. Voimme näin ollen olla varmoja siitä, että rukouksen kohdistaminen Isälle on oikein. Rukoustapaa on hyvä pohtia; opetuslapset ehtivät kysyä tämän kysymyksen ja saivat siihen myös Jeesukselta vastauksen.

Kuva
Luuk 11:1-3) kirjoitti:
Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut,
sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle:

"Herra, opeta meitä rukoilemaan,
niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa."


Niin hän sanoi heille:
"Kun rukoilette, sanokaa:
    Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi;
    tulkoon sinun valtakuntasi;
    tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa;
    anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme… "


Kuten edellä on kerrottu, niin Johanneksen 14. luvussa Jeesus kehottaa osoittamaan pyynnöt suoraan Hänelle itselleen ja Hänen nimessään. Jeesus jatkaa rukouksesta puhumista myös 15. ja 16. luvuissa ja tällä kertaa pyyntö osoitetaankin Isälle Jeesuksen nimessä.

Kuva
Johannes (15:16) kirjoitti:
Te ette valinneet minua,
vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät,
että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi:
että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.


Kuva
Johannes (16:23) kirjoitti:
Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy.
Totisesti, totisesti minä sanon teille:
jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni.


Viljan tapa esittää asioitaan rukouksessa tuntuu hyvältä hänen kertoessaan rukoilevansa usein näin:
Rakas Taivaalinen Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä, tuon eteesi tämän ja tuon ja sen..... jne. jne.


On myös muistettava, että Pyhä Henki ei ole vähemmän Jumala kuin Isä tai Poika. On oikein rukoilla Pyhän Hengen läsnäoloa, johdatusta, armolahjoja, puhuttelua, sillä Pyhä Henki on samaa jumaluutta kuin mitä on Isässä ja Pohjassa. Niinpä Roomalaiskirjeessä käytetäänkin Pyhästä Hengestä myös nimitystä Kristuksen Henki. Kun rukoilet Pyhää Henkeä, rukoilet Kristuksen Henkeä.

Kuva
Paavali (Room 8:9) kirjoitti:
Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen,
jos kerran Jumalan Henki teissä asuu.
Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä,
se ei ole hänen omansa.


Aina kun rukoilemme, lähestymme Taivaallista Isäämme, joka on kaikkitietävä Pyhä Jumala. Hänen ajatuksensa eivät aina ole yhteneviä meidän uskovien ajatusten ja toiveiden kanssa.

Kuva
Jesaja (55:9) kirjoitti:
Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata,
ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.


Joissakin kristillisissä piireissä on voitu mennä vaativaan rukoukseen, jossa Jeesuksen nimessä tavalla tai toisella komennetaan Jumalaa täyttämään meidän toiveemme. Saatamme tällöin vedota Hänen Sanaansa rukoustemme kuulemisesta ja toteuttamisesta. Sanan mukaan on kuitenkin mahdollista, että tällainen ”name it and claim it” (nimeä ja vaadi) rukoustapa ei etsi Jumalan tahtoa vaan omien, usein itsekkäiden toiveittemme täyttymistä. ”Tapahtukoon Sinun tahtosi” on hyvä ja turvallinen päätös rukouksellemme. Annamme samalla kunnian Jumalalle: Hän kyllä tietää, mikä on minulle parasta. Taivaallinen Isämme toteuttaa varmuudelle ne pyynnöt, jotka ovat Hänen tahtonsa mukaisia. Jeesus itse opettaa meitä irtautumaan itsekkyydestä ja etsimään Hänen tahtoaan.

Kuva
Jaakob (4:3) kirjoitti:
Te anotte, ettekä saa, sen tähden että anotte kelvottomasti,
kuluttaaksenne sen himoissanne.


Kuva
Johannes (1 Joh 5:14) kirjoitti:
Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen,
että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.


Itse rukoilen sekä Isää, Poikaa, että Pyhää Henkeä. Eniten ajattelen ja rukoilen kuitenkin Jeesusta, joka on minun lunastajani, pelastajani ja Herrani. Kaikessa on kuitenkin aina ollut ja tulee aina olemaan läsnä sama yksi Jumala: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Minun on helpointa rukoille Jeesusta myös sen tähden, että saatan mielessäni ajatella Jeesusta valkeissa vaatteissa ja lähelläni olevana hahmona, jollaisena Hän on siinä ja kuuntelee minua. Ihmisenä ja Jumalana Hän kerran vaelsi täällä maan päällä ollessaan.

Kuva
Johannes (14:9) kirjoitti:
Jeesus sanoi hänelle:
"Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus!
Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?”
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 16.04.2017 08:16
Kun puhumme anomisesta,
niin silloin on luonnollista esittää asia Isälle.

Kuva
Jaakob (1:17) kirjoitti:Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä,
jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.


Jeesuksen nimessä!

Natanaelin lainaamista kohdista ilmenee,
että kaikki liikenne tapahtuu Jeesuksen kautta.

Kuva
Johannes (15:16) kirjoitti: te anotte Isältä minun nimessäni


Kuva
Johannes (16:23) kirjoitti: on hän sen teille antava minun nimessäni


Siis opetuslapset anoivat Isältä Jeesuksen nimessä.
Ja Isä antoi sen heille Jeesuksen nimessä.

"Jeesuksen nimessä" tarkoittaa jotakin paljon enemmän kuin,
että meidän pyyntöömme ja Isän antiin lisätään leima "Jeesuksen nimessä".

Jeesus opetti Israelin kansaa rukoilemaan Isää.
Tuohon rukoukseen ei kuulunut loppukaneettia "Jeesuksen nimessä".
Israel on Jumalan esikoispoika. (Ex 4:22)

Mutta Uudessa Liitossa me teemme ja toimimme Jeesuksen nimessä.
Me olemme Kristuksen ruumiin jäseniä.

Kuva
Paavali (Kol 3:17) kirjoitti:Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä,
kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä,
kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.
LainaaIlmoita tämä viesti
Avatar
Viestit: 749
Liittynyt: 06.06.2015 08:37
ViestiLähetetty: 02.06.2018 11:29
En muista, olisinko koskaan edes ajatellut, kenelle kohdistan rukouksen.. Tiedän vastaanottavan tahon, se riittää.

Oliko se viime yönä, kun sydämeni huudahti 'opeta minua rukoilemaan'... kaikkien näiden vuosien jälkeen.

Opetuslapsen osa?
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 03.06.2018 21:07
witness kirjoitti:En muista, olisinko koskaan edes ajatellut, kenelle kohdistan rukouksen.. Tiedän vastaanottavan tahon, se riittää.

Oliko se viime yönä, kun sydämeni huudahti 'opeta minua rukoilemaan'... kaikkien näiden vuosien jälkeen.

Opetuslapsen osa?


Kolmenkymmenenviiden uskossaolovuoden jälkeen olen vihdoinkin niin valmis, että tiedän, etten koskaan tule täällä valmiiksi.
LainaaIlmoita tämä viesti
Seuraava

Paluu Rukous

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron