Yhdistetty Evankeliumi

ViestiLähetetty: 22.12.2015 10:30
Tässä ketjussa on luettavissa kaikki neljä evankeliumia.
Kukin evankeliumi etenee Raamatun mukaisessa järjestyksessä.
Mutta evankeliumit eivät ole peräkkäin,
vaan evankelistat Matteus, Markus, Luukas ja Johannes
ikäänkuin keskustelevat ja etenevät kerronnassaan Jeesuksesta vuorotellen.

Jos haluat seurata vain jonkun evankeliumin kirjoittajan tekstiä,
siirry eteenpäin klikkaamalla viestin lopussa olevaa nuolta.

Voit siis seurata tapahtumien kerrontaa evankelistojen vuoropuheluna
tai vain yhtä evankelistaa opastenuolen avulla:


Matteus
:arrow:

Markus
:arrow:

Luukas
:arrow:


Johannes
:arrow:
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 22.12.2015 10:41
Alussa oli Sana ... Jumala ... Jumalan tykönä (Joh 1:1-18)

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
Hän oli alussa Jumalan tykönä.
Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan,
ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.

Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes.
Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.
Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.

Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä,
ja maailma ei häntä tuntenut.
Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme,
ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta,
kuin ainokaisella Pojalla on Isältä;
ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen:

  Tämä on se, josta minä sanoin:
  se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni,
  sillä hän on ollut ennen kuin minä.

Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle.
Sillä laki on annettu Mooseksen kautta;
armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.
Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt;
ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 22.12.2015 11:14
Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta
meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista,
sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne,
jotka alusta asti ovat omin silmin ne nähneet ja olleet sanan palvelijoita,
niin olen minäkin, tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki,
päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilus,
että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu.

Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana oli pappi, nimeltä Sakarias, Abian osastoa.
Ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet.
He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä,
vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina.
Mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön;
ja he olivat molemmat tulleet iällisiksi.

Niin tapahtui,
kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä,
että hän tavanmukaisessa pappistehtävien arpomisessa sai osaksensa
mennä Herran temppeliin suitsuttamaan.
Ja kaikki kansa oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa.

Silloin ilmestyi hänelle Herran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella.
Ja hänet nähdessään Sakarias hämmästyi, ja hänet valtasi pelko.
Mutta enkeli sanoi hänelle:

  Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on kuultu,
  ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan,
  ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes.
  Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi,
  ja monet iloitsevat hänen syntymisestään.
  Sillä hän on oleva suuri Herran edessä;
  viiniä ja väkijuomaa hän ei juo,
  ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta.
  Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö.
  Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa,
  kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun,
  näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan.

Niin Sakarias sanoi enkelille:

  Kuinka minä tämän käsittäisin?
  Sillä minä olen vanha, ja minun vaimoni on iälliseksi tullut.

Enkeli vastasi ja sanoi hänelle:

  Minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä,
  ja minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman.
  Ja katso, sinä tulet mykäksi
  etkä kykene mitään puhumaan siihen päivään saakka, jona tämä tapahtuu,
  sentähden ettet uskonut minun sanojani, jotka käyvät aikanansa toteen.

Ja kansa oli odottamassa Sakariasta,
ja he ihmettelivät, että hän niin kauan viipyi temppelissä.
Mutta ulos tullessaan hän ei kyennyt puhumaan heille;
silloin he ymmärsivät, että hän oli nähnyt näyn temppelissä.
Ja hän viittoi heille ja jäi mykäksi.

Ja kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, meni hän kotiinsa.
Ja niiden päiväin perästä Elisabet, hänen vaimonsa, tuli raskaaksi
ja pysytteli salassa viisi kuukautta, sanoen:

  Näin on Herra tehnyt minulle niinä päivinä,
  jolloin hän katsoi minun puoleeni poistaaksensa minusta ihmisten ylenkatseen.

Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin
Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret,
neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta;
ja neitsyen nimi oli Maria.
Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi:

  Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi.

Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti,
mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa.
Niin enkeli sanoi hänelle:

  Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.
  Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
  Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi,
  ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
  ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti,
  ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.

Niin Maria sanoi enkelille:

  Kuinka tämä voi tapahtua,
  kun minä en miehestä mitään tiedä?

Enkeli vastasi ja sanoi hänelle:

  Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut;
  sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.
  Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään,
  ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi;
  sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.

Silloin Maria sanoi:

  Katso, minä olen Herran palvelijatar;
  tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan.

Ja enkeli lähti hänen tyköänsä.

Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin
ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia.
Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa;
ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä.
Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi:

  Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!
  Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun Herrani äiti tulee minun tyköni?
  Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani.
  Ja autuas se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta!

Ja Maria sanoi:

  Minun sieluni suuresti ylistää Herraa,
  ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani;
  sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen.
  Katso, tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi.
  Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä,
  ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät.
  Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan; hän on hajottanut ne,
  joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään.
  Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset.
  Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois.
  Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin, muistaaksensa laupeuttaan
  Aabrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti,
  niinkuin hän on meidän isillemme puhunut.

Ja Maria oli hänen tykönänsä noin kolme kuukautta ja palasi jälleen kotiinsa.
Mutta Elisabetin synnyttämisen aika tuli; ja hän synnytti pojan.
Ja kun hänen naapurinsa ja sukulaisensa kuulivat,
että Herra oli tehnyt hänelle suuren laupeuden, iloitsivat he hänen kanssansa.
Ja kahdeksantena päivänä he tulivat ympärileikkaamaan lasta
ja tahtoivat antaa hänelle hänen isänsä mukaan nimen Sakarias.
Mutta hänen äitinsä vastasi ja sanoi:

  Ei suinkaan, vaan hänen nimensä on oleva Johannes.

Niin he sanoivat hänelle:

  Eihän sinun suvussasi ole ketään, jolla on se nimi.

Ja he kysyivät viittomalla lapsen isältä,
minkä nimen hän tahtoi hänelle annettavaksi.
Niin hän pyysi taulun ja kirjoitti siihen nämä sanat:

  Johannes on hänen nimensä.

Ja kaikki ihmettelivät.
Ja kohta hänen suunsa aukeni, ja hänen kielensä vapautui,
ja hän puhui kiittäen Jumalaa.

Ja tuli pelko kaikille heidän ympärillään asuvaisille,
ja koko Juudean vuorimaassa puhuttiin kaikista näistä tapahtumista;
ja kaikki, jotka niistä kuulivat, panivat ne mieleensä ja sanoivat:

  Mikähän tästä lapsesta tulee?

Sillä Herran käsi oli hänen kanssansa.

Ja Sakarias, hänen isänsä, täytettiin Pyhällä Hengellä,
ja hän ennusti sanoen:

  Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala,
  sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen
  ja kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneesta
  - niinkuin hän on puhunut hamasta ikiajoista pyhäin profeettainsa suun kautta -
  pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niiden kädestä, jotka meitä vihaavat,
  tehdäkseen laupeuden meidän isillemme ja muistaakseen pyhän liittonsa,
  sen valan, jonka hän vannoi Aabrahamille, meidän isällemme;
  suodakseen meidän, vapahdettuina vihollistemme kädestä,
  pelkäämättä palvella häntä
  pyhyydessä ja vanhurskaudessa hänen edessään kaikkina elinpäivinämme.
  Ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava Korkeimman profeetaksi,
  sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi hänen teitään,
  antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen
  heidän syntiensä anteeksisaamisessa,
  meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden,
  jonka kautta meidän puoleemme katsoo aamun koitto korkeudesta,
  loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa,
  ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle.

Ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä.
Ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen.

:arrow:
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 22.12.2015 19:59
Jeesuksen Kristuksen,
Daavidin pojan, Aabrahamin pojan,
syntykirja.

Aabrahamille syntyi Iisak,
Iisakille syntyi Jaakob,
Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet;
Juudalle syntyi Faares ja Sera Taamarista,
Faareelle syntyi Esrom,
Esromille syntyi Aram;
Aramille syntyi Aminadab,
Aminadabille syntyi Nahasson,
Nahassonille syntyi Salmon;
Salmonille syntyi Booas Raahabista,
Booaalle syntyi Oobed Ruutista,
Oobedille syntyi Iisai;
Iisaille syntyi Daavid, kuningas.

Daavidille syntyi Salomo Uurian vaimosta;
Salomolle syntyi Rehabeam,
Rehabeamille syntyi Abia,
Abialle syntyi Aasa;
Aasalle syntyi Joosafat,
Joosafatille syntyi Jooram,
Jooramille syntyi Ussia;
Ussialle syntyi Jootam,
Jootamille syntyi Aahas,
Aahaalle syntyi Hiskia;
Hiskialle syntyi Manasse,
Manasselle syntyi Aamon,
Aamonille syntyi Joosia;
Joosialle syntyi Jekonja ja tämän veljet Babyloniin siirtämisen aikoina.

Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel,
Sealtielille syntyi Serubbaabel;
Serubbaabelille syntyi Abiud,
Abiudille syntyi Eljakim,
Eljakimille syntyi Asor;
Asorille syntyi Saadok,
Saadokille syntyi Akim,
Akimille syntyi Eliud;
Eliudille syntyi Eleasar,
Eleasarille syntyi Mattan,
Mattanille syntyi Jaakob;
Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies,
hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi.

Näin on sukupolvia
Aabrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista polvea,
ja Daavidista Babyloniin siirtämiseen neljätoista polvea,
ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti neljätoista polvea.

Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin.
Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille,
huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä.
Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas,
ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään,
aikoi hän salaisesti hyljätä hänet.
Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso,
hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi:

  Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi;
  sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.
  Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus,
  sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.

Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen,
minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:

  Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan,
  ja tälle on annettava nimi
  Immanuel,
  mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.


Herättyään unesta Joosef teki,
niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä,
ja otti vaimonsa tykönsä
eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan.
Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.

:arrow:
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 23.12.2015 11:52
Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky,
että kaikki maailma oli verolle pantava.
Tämä verollepano oli ensimmäinen
ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.

Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista,
ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem,
hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua,
verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.

Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli.
Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen,
koska heille ei ollut sijaa majatalossa.

Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.
Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli,
ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.
Mutta enkeli sanoi heille:

  Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:
  teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
  Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa.

Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä,
ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:

  Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken,
  joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!


Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen,
niin nämä puhuivat toisillensa:

  Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä,
  mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti.

Ja he menivät kiiruhtaen
ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.
Ja kun he tämän olivat nähneet,
ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta.
Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat.
Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä.
Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta,
minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu.

Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava,
annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut,
ennenkuin hän sikisi äitinsä kohdussa.

Ja kun heidän puhdistuspäivänsä, Mooseksen lain mukaan, olivat täyttyneet,
veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen
- niinkuin on kirjoitettuna Herran laissa:
Jokainen miehenpuoli, joka avaa äidinkohdun,
luettakoon Herralle pyhitetyksi
-
ja uhrataksensa, niinkuin Herran laissa on säädetty,
parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysenpoikaa.

Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon;
hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta,
ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä.
Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut,
ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun.
Ja hän tuli Hengen vaikutuksesta pyhäkköön.
Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle tehdäkseen hänelle,
niinkuin tapa oli lain mukaan,
otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi:

  Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan;
  sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,
  jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä,
  valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille.

Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin.
Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen:

  Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa
  ja merkiksi, jota vastaan sanotaan
  - ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä
  että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi.

Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa.
Hän oli jo tullut iälliseksi.
Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta,
ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen.
Hän ei poistunut pyhäköstä,
vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää.
Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa
ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.
Ja täytettyään kaiken,
mikä Herran lain mukaan oli tehtävä,
he palasivat Galileaan, kaupunkiinsa Nasaretiin.

:arrow:
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 23.12.2015 18:06
Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana,
niin katso,
tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin, ja he sanoivat:

  Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas?
  Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla
  ja olemme tulleet häntä kumartamaan.


Kun kuningas Herodes sen kuuli,
hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan.
Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä,
missä Kristus oli syntyvä.
He sanoivat hänelle:

  Juudean Beetlehemissä; sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta:
  'Ja sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu,
  et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa,
  sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia'.

Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkiskeli heiltä tarkoin,
mihin aikaan tähti oli ilmestynyt.
Ja hän lähetti heidät Beetlehemiin sanoen:

  Menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta;
  ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle,
  että minäkin tulisin häntä kumartamaan.


Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkalle;
ja katso,
tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään,
kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen.
Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti.

Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä.
Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä,
avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja:
kultaa ja suitsuketta ja mirhaa.
Ja Jumala kielsi heitä unessa Herodeksen tykö palaamasta,
ja he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.
Mutta kun he olivat menneet,
niin katso,
Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi:

  Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin,
  ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon;
  sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet.


Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin.
Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti;
että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta,
joka sanoo:

  Egyptistä minä kutsuin poikani.


Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin
ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset
Beetlehemistä ja koko sen ympäristöstä, kaksivuotiaat ja nuoremmat,
sen mukaan kuin hän oli aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut.
Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo:

  Ääni kuuluu Raamasta, itku ja iso parku;
  Raakel itkee lapsiansa eikä lohdutuksesta huoli,
  kun heitä ei enää ole.

Mutta kun Herodes oli kuollut,
niin katso,
Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille Egyptissä ja sanoi:

  Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan,
  sillä ne ovat kuolleet, jotka väijyivät lapsen henkeä.


Niin hän nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja meni Israelin maahan.
Mutta kun hän kuuli, että Arkelaus hallitsi Juudeaa isänsä Herodeksen jälkeen,
niin hän pelkäsi mennä sinne.
Ja hän sai unessa Jumalalta käskyn ja lähti Galilean alueelle.
Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret;
että kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu:

  Hän on kutsuttava Nasaretilaiseksi.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 25.12.2015 14:42
Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella,
ja Jumalan armo oli hänen päällänsä.

Ja hänen vanhempansa matkustivat joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille.
Hänen ollessaan kaksitoistavuotias
he niinikään vaelsivat ylös sinne juhlan tavan mukaan.
Ja kun ne päivät olivat kuluneet ja he lähtivät kotiin,
jäi poikanen Jeesus Jerusalemiin,
eivätkä hänen vanhempansa sitä huomanneet.
He luulivat hänen olevan matkaseurueessa
ja kulkivat päivänmatkan ja etsivät häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta;
mutta kun eivät löytäneet, palasivat he Jerusalemiin etsien häntä.

Ja kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet pyhäköstä,
jossa hän istui opettajain keskellä kuunnellen heitä ja kysellen heiltä.
Ja kaikki, jotka häntä kuulivat,
ihmettelivät hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa.

Ja hänet nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät,
ja hänen äitinsä sanoi hänelle:

  Poikani, miksi meille näin teit?
  Katso, sinun isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet sinua.

Niin hän sanoi heille:

  Mitä te minua etsitte?
  Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?

Mutta he eivät ymmärtäneet sitä sanaa,
jonka hän heille puhui.
Ja hän lähti heidän kanssansa
ja tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen.
Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämeensä.

Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa
Jumalan ja ihmisten edessä.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 04.01.2016 20:54
Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku.
Niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan kirjassa:

  Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi,
  ja hän on valmistava sinun tiesi.

  Huutavan ääni kuuluu erämaassa:
  'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi',

niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa
parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi.

Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä,
ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.

Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö;
ja hän söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa.
Ja hän saarnasi sanoen:

  Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi,
  jonka kengänpaulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena päästämään.
  Minä kastan teidät vedellä,
  mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä.
LainaaIlmoita tämä viesti
ViestiLähetetty: 31.01.2016 14:32
Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja
ja saarnasi Juudean erämaassa
ja sanoi:

  Tehkää parannus,
  sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.

Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen:

  Huutavan ääni kuuluu erämaassa:
  'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'.

Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö;
ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja.

Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö,
ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.
Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille:

  Te kyykäärmeitten sikiöt,
  kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?

  Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä,
  älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne:
  'Onhan meillä isänä Aabraham';
  sillä minä sanon teille,
  että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.

  Jo on kirves pantu puitten juurelle;
  jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.

  Minä kastan teidät vedellä parannukseen,
  mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi,
  jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan;
  hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

  Hänellä on viskimensä kädessään,
  ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan,
  mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa.
LainaaIlmoita tämä viesti
Seuraava

Paluu Evankeliumit ja Apostolien teot

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa